Leader Vesuri-ryhmä -logo

Moottorikelkkareittejä kuntoon Leader-rahoituksella

Kevät on saapunut ja hanget sulaneet, mutta moottorikelkkareittien huolto jatkuu kesälläkin. Vesuri-ryhmän alueella reitistöihin on panostettu kolmessa eri hankkeessa.

Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerho ry on hankkinut Leader-rahoituksella uranhoitokalustoa reittien ympäristöystävällisempään ja tehokkaampaan ylläpitoon. Huoltotöitä varten hankittiin tehokkaampi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi moottorikelkka, sekä moottori- ja raivaussaha. Hankkeessa luotiin uusia uria myös tuotekehityksen puolella: reittien hoitoon rakennettiin talkoovoimin uralana, jossa on täysin uudenlainen, rullaava terämalli.

Talkootöinä rakennettu uralana käytössä. Kuva: Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerho ry.

”Uudenlaisella terällä on saatu hyvää jälkeä aikaan, mutta käytön myötä parannuksiakin on tarvinnut tehdä. Jämsän erityisen mäkinen reitistö luo haasteita niin lanan käyttöön, kuin muihinkin reittien hoitotöihin”, kertoo Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerhon puheenjohtaja Antti Olkkonen.

Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerhon reittejä käyttää kerhon noin 150 jäsenen lisäksi lukuisat vierasluvalla ajajat, sekä muut kelkkapalveluita tarjoavat tahot. Moottorikelkkareitit tukevatkin osaltaan alueen matkailuelinkeinoa.

”Esimerkiksi vuokralaitteilla ihmiset voivat kokeilla moottorikelkkailua pienellä kynnyksellä”, kertoo Olkkonen.

Himoksen läheisyys lisää reittien käyttöastetta, mutta samalla kasvaa reittien huoltotarve. Vierailijoita tarvitsee myös ohjeistaa yhteisistä pelisäännöistä ja siitä, miten eri alueilla tulee ajaa. ”Maanomistajiin on pidettävä hyvät välit”, painottaa Olkkonen.

Reittien huolto tehdään talkootöinä seuran taholta. Lumisateiden jälkeen on lähdettävä heti liikkeelle ja huoltotöissä pitäisi käydä ahkerasti.

”Jämsän alueen reitistö on varsin laaja ja käyttöaste suuri, joten huoltotarvekin on suuri”, kertoo Olkkonen.

Reittien huolto ei lopu lumien sulattuakaan – kesällä raivataan puskia ja esimerkiksi huolletaan vedenylityspaikkoja. Jatkohankkeessa on tarkoitus hankkia seuran käyttöön mm. uusi telamönkijä, jolla huoltotöitä voidaan tehostaa entisestään.

Myös Läntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat ry on ahkeroinut hankkeissaan moottorikelkkaurien huoltamisessa ja merkitsemisessä.

Vesuri-ryhmän Ideasta investoinniksi -teemahankkeessa Multian ja Pylkönmäen väliselle alueelle rakennettiin kokonaan uusi, 11 km pituinen moottorikelkkaura. Reitiltä poistettiin kannot juurta jaksain, rakennettiin ojanylitysluiskia, virtaaviin ojiin lisättiin rumpuputket, sekä rakennettiin parhaimmillaan 9 m pituisia siltoja vaikeimpien kohtien ylitykseen.

Jatkohankkeessaan Läntisen Keski-Suomen Moottorikelkkailijat mm. hankkivat huoltotöihin uuden uralanan ja reittien merkintöjä parannettiin. Uusien merkintöjen avulla urat löydetään ja havaitaan maastossa paremmin – tämä lisää maastossa ajamisen turvallisuutta ja varmistaa, että käyttäjät pysyvät sovituilla alueilla.

Yhdistyksellä on pitkälle toistasataa kilometriä reittejä ylläpidettävänään Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueella. Ahkerista talkoolaisista huolimatta apu on tarpeen: ”Leader-rahoitus mahdollistaa monia asioita, kun jäsenmaksut eivät riitä kaiken kattamiseen”, kiittelee seuran puheenjohtaja Esa Tuovinen.

Reitit hyödyttävät moottorikelkkailijoiden lisäksi muitakin alueella liikkujia, kuten ulkoilijoita, metsästäjiä, metsä- ja sähköyhtiöitä, sekä pelastustoimea.

Hankkeita on rahoitettu Vesuri-ryhmän myöntämällä tuella.

Teksti: Jukka Salmi

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta