Leader Vesuri-ryhmä -logo

Pitkäjänteisellä työllä tuloksia – Elinvoimainen Päijälä

Kuhmoisten Päijälässä on toteutettu viimeisten vuosien varrella monenlaisia hankkeita, joiden keskiössä on ollut oman kylän elinvoiman säilyttäminen. Kylän hankkeet ovat olleet toimiva vastaisku syrjäkylien hiljenemiselle ja pitkäjänteisellä työllä on saatu näkyviä tuloksia aikaan. 

Kaikki alkoi vuodesta 2015, kun Päijälässä lähdettiin toteuttamaan Elinvoimainen Päijälä 2015–2025-hanketta. Asukkaat olivat havahtuneet huoleen siitä, miten syrjäkylien hiljeneminen näkyi myös oman kylän raitilla. Kyläaktiivit eivät kuitenkaan halunneet jäädä toimettomiksi tilanteen edessä vaan ryhtyivät suunnittelemaan tulevaa.

”Päijälän Kristillisen yhdistyksen puheenjohtaja, Hannu Lahtinen, tiesi aiemman kokemuksen kautta Vesurin toiminnasta, joten osasimme ottaa siksi yhteyttä toimistoon hankkeen tiimoilta”, Päijälän kyläyhdistyksen hankesihteeri Marja Ikonen kertoo.

Ja niin Päijälän seudun kyläyhdistyksen väki otti vetovastuun hankkeen rahoituksen hakemisesta. Hankkeeseen lähtivät mukaan edellisen lisäksi myös Kristillinen yhdistys sekä alueella toimivat Päijälän Seudun metsästysseura sekä urheiluseura Mäkimaan Muhku. Elinvoimainen Päijälä 2015–2025-hankkeen tarkoituksena oli luoda suunnitelma, jonka avulla voitaisiin turvata kylän elinkelpoisuus ja vastata sen hiljenemiseen.

Hankkeen aikana kylälle laadittiin oma kehitysohjelma, jonka tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostettiin peruspalvelut, yhteisöllisyys ja viihtyvyys, elinkeinoelämä ja työpaikat sekä vetovoimaisuus ja uudet asukkaat. Suunnitelman avulla olisi tarkoitus toteuttaa lisää hankkeita tulevaisuudessa ja näin kehittää kylää ja sen toimintaa. Lisäksi hanketta varten koottu työryhmä vieraili kymmenessä eri kylässä, joiden toiminnasta oli mahdollista saada oppia oman hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Talkoolaiset työn touhussa. Monitoimitalon jätevesiuudistus.

Jatkohankkeilla uusia palveluja

Jatkohankkeina Päijälässä on toteutettu Turvallinen Päijälä, Päijälän pirtti puhtaaksi, Luonnossa liikkuen Päijälässä sekä Päijälän monipalvelukeskus. Lisäksi kylän yhdistykset ovat osallistuneet Vesuri-ryhmän teemahankkeeseen Vireyttä Viisikosta sekä Vireyttä viisikosta 2. Ensimmäisessä teemahankkeeessa melontareitin varteen rakennettiin kolme pysähdyspistettä ja toisessa Päijälän Pirtille ja Rukoushuoneelle hankittiin aggregaatit.

Yhdistysten omien hankkeiden myötä kylälle on saatu Sysipatterin luontopolku ja Pitkäveden melontareitti. Päijälän monipalvelukeskus -hankeen myötä kaikkia asukkaita palveleva monipalvelukeskus on valmistumassa. Lisäksi kylätaloa on kunnostettu ja kaikkia kohteita on markkinoitu, jotta yhä useampi tavoittaisi ne.

”Meillä on moniosaajia eri yhdistyksissä, jotka tuovat talkootyövoimaa. Esimerkiksi markkinointiosaajamme on päivittänyt kylän kotisivuja”, Ikonen summaa.

Uudet palvelut ja tapahtumat ovat houkutelleet myös vapaa-ajan asukkaita mukaan kylän toimintaan. Varsinkin melontareitti on houkutellut Päijälään luonnosta kiinnostuneita turisteja. Yksi suurimmista tapahtumista viime vuosina ovat olleet rallit, jotka ovat tuoneet paljon kävijöitä alueelle ja joiden järjestämisen kylän yhdistykset, asukkaat ja mökkiläiset ovat hoitaneet.

Päijälässä järjestetään useita kymmeniä muitakin tapahtumia vuoden aikana. Kylällä järjestetään tarvittaessa kyläkokouksia, jonka lisäksi kirjasto palvelee kylätalolla ja Rukoushuoneella pidetään jumalanpalveluksia. Talvisin kylän raitille viritetään jouluvalot ja kesäisin Tiekirkko on avoinna kaikille. Kesätorit keräävät paikalle aina vanhoja, mutta myös uusia kasvoja, joka on ollut ilahduttavaa. Lisäksi kylän lukupiirit ovat olleet suosittuja, ja ne ovat houkutelleet myös kausiasukkaita mukaan. Myös korona-aikana alkanut mökkeilyaktiivisuus on ollut nähtävissä eri tapahtumissa.

Talkootöiden lomassa pidettiin myös välipalataukoja. Kuva Sysipatterin luontopolun laavulta.

Työn jälki näkyy konkreettisesti

Kyläaktiivien joukossa on jonkin verran paluumuuttajia, joille oman kotipaikan kehittäminen on ollut tärkeää. Hankkeita suunniteltaessa asukkaita on haastateltu yhteisissä kyläkokoukissa, jolloin toimintaa on pystytty suuntaamaan juuri oikeisiin asioihin. Ikosen mielestä parasta hankkeiden toteuttamisessa on ollut konkreettisen työn jäljen näkeminen ja hän kokee tärkeänä, että talkoolaisia ja heidän tekemäänsä työtä arvostetaan.

”Olemme saaneet konkreettisesti paljon aikaan ja se näkyy. Omalla toiminnalla on ollut merkitystä ja se on luonut yhteisöllisyyttä. Olemme välillä pitäneet myös yhteisiä illan viettoja kiitokseksi hankkeiden tiimoilta.”

Päijälän pirtti hiekkapuhallettiin.

Päijälän menoa voi seurata heidän kotisivuiltaan paijala.fi

Teksti: Emma Martinmäki

Kuvat: Ulla Lahtinen ja Leena Bragge

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta