JyväsRiihi logo
JyväsRiihen strategian kansikuva

JyväsRiihen Jyvällä-strategia vuosille 2023-2027 on julkaistu

Jyvällä – JyväsRiihen paikallinen kehittämisstrategia 2023-2027 ohjaa JyväsRiihen toimintaa uudella maaseuturahaston ohjelmakaudella. JyväsRiihen rahoituskehys on 3,8 miljoonaa euroa, ja rahoitus suunnataan strategian mukaisiin teemoihin. Rahoitusta voivat hyödyntää yhteisöt ja yritykset, jotka toimivat  Jyväskylän maaseutualueilla, Laukaassa, Muuramessa sekä Uuraisilla.

Tutustu strategiaan:

Jyvällä – JyväsRiihen paikallinen kehittämisstrategia 2023-2027 (pdf)

Strategian painopisteet ja tavoitteet

Jyvällä-strategian tavoitteena on, että vuonna 2027 JyväsRiihen toiminta-alueella ihmiset voivat hyvin ja osallisuuden tunne on vahva. Kylät toimivat älykkäästi, ilmastoviisaasti ja tulevaisuutta ennakoiden. Alue on elinvoimainen, eteenpäin katsova ja kehittyvä. Yritykset toimivat vastuullisesti, työllistäen ja uudistuen. Alueella on innostunut ilmapiiri sekä rohkeutta ja kekseliäisyyttä uusiin kokeiluihin. Yhdessä tekemisen kulttuuri on vahva ja kansainvälisyydestä on saatu oppia omalle alueelle. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys.

Jyvällä-strategian kolme painopistettä ovat älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot, hyvinvoivat kylät sekä kehittyvätJyvällä-strategia elinkeinot.

Älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot -painopisteellä edistetään kekseliäitä ratkaisuja, kuten lähipalveluiden turvaamista sekä kylien turvallisuus- ja muutosvalmiutta. Painopisteellä edistetään myös ympäristö- ja ilmastotekoja sekä digitaalisuutta. Hyvinvoivat kylät painopiste keskittyy nuorten osallisuuteen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin sekä kansainvälisyyteen. Kehittyvät elinkeinot painopisteellä tuetaan yritysten kasvua ja kehittymistä sekä yritysvastuullisuutta. Painopisteellä tuetaan myös yritysten osaamista ja uudistumista mm. digitaalisuuden, kansainvälistymisen ja yhteistyön suhteen.

Strategian läpileikkaava teema on kestävät tulevaisuusteot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa hankkeissa tulee huomioida toimenpiteiden jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön myös rahoituskauden jälkeen.

Strategiassa painotetaan toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla kehitetään kestävää aluekehittämisen verkostoa. JyväsRiihen rahoituksella toteutettavat hankkeet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle.

Jyvällä koottiin alueen ihmisiä kuunnellen!

Strategian valmisteluun osallistui kaiken kaikkiaan yli 2200 ihmistä: alueen asukkaita, yrittäjiä, vapaa-ajanasukkaita ja nuoria. Prosessissa kuultiin myös eri organisaatioiden, kuten kuntien, yhteisöjen, yrittäjäjärjestöjen, kehittäjäorganisaatioiden ja oppilaitosten tarpeita ja näkemyksiä. Suuret kiitokset kaikille ideoinnissa mukana olleille!

Jyvällä-strategia sai arvioinneissa erinomaiset pisteet ja se luokiteltiin eteenpäin katsovaksi, innovatiiviseksi ja uudistavaksi. Strategia saikin 4. parhaat pisteet Suomen 52:sta Leader-ryhmästä.

Strategian taittotyöstä ja kuvituksesta vastasi Family Creatives oy.

Lue lisää JyväsRiihen strategia -sivuilta

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta