Leader Viisari -logo

Innostutaan ja innostetaan yhdessä!

Bisnes Lande-hankkeessa luotiin Innostujat-kartta, jossa on innostujia Leader Viisarin jokaisesta kunnasta. Innostujat ovat lupautuneet edistämään asioita, vaikkei se täysin heidän työtehtävään kuuluisikaan. Voit olla meihin yhteydessä, jos kaipaat verkostojen rakentamista tai kanssa innostujaa. Innostuminen ei ole aina tittelistä kiinni, vaan innostujavirus voipi asustaa ihan kenessä vain. Tämän tartunnan (todennäköisesti syntymässään saanut) haluaa edistää asiaa ja neuvoa eteenpäin, vaikkei homma ihan hänelle kuuluisikaan. Ollaan siis yhteydessä!

Jos haluat kartalle, niin laita viestiä viisari@saarijarvi.fi

Päättyneet hankkeet

 • Bisnes Lande

  Innostuvatko eri kuntien nuoret yrittäjyystaitojensa kehittämisestä? Kokevatko nuoret yrittäjät, että verkostoitumisesta on heille hyötyä? Kolmivuotisen Bisnes Lande-hankkeessa saatujen kokemusten myötä voimme vastata ”Kyllä”!

  Leader Viisarissa haluttiin edistää nuorten yritteliäisyyttä rohkeiden kokeilujen ja uusien kokemusten avulla, kehittää alueen yrittäjyysilmastoa nuorten potentiaalia paremmin tunnistavaksi ja luotiin verkostojen lisäksi konkreettisia työkaluja. Tämä kaikki toteutettiin Bisnes Lande-hankkeen avulla. Keski-Suomen Ely-keskus mahdollisti toiminnan Maaseuturahastosta. Hankeaika oli 1.1.2021-31.12.2023 ja kohderyhmä pohjoisen Keski-Suomen alle 29-vuotiaat nuoret.

  Bisnes Lande-hankkeella nuoret otettiin mukaan yrittäjyyshengen nostatukseen ja vahvistettiin positiivista kotiseutukuvaa alueesta paikkana, joka tarjoaa mielekkään mahdollisuuden asua, elää, yrittää ja tehdä töitä. Hankkeen tuloksena syntyi toimintamalli, olosuhteet ja verkostot, joiden puitteissa nuoret voivat tuotteistaa sekä myydä osaamistaan. Samanaikaisesti kehitettiin alueen yrittäjyyskasvatusta ja lisättiin tietoisuutta nuorista yrittäjistä sekä eri mahdollisuuksista nuorten osaamisen ostamiseen.

  Innostamista ja verkostoitumista

  Bisnes Lande-hankkeen toimenpiteet koostuivat palasista, joilla innostettiin yrittäjyyteen, annettiin nuorille yrittäjille näkyvyyttä ja muodostettiin verkostoja. Innostamista tehtiin pääasiallisesti oppilaitoksissa järjestämällä innostus- ja yrittäjyyspajoja. Lisäksi järjestettiin kansainvälisiä Erasmus+ leirejä.

  Innostamisen pohjatyöksi jututettiin oppilaitoksia yhdessä kehitysyhtiöiden ja kehittäjätoimijoiden kanssa. Näin saatiin selville lähtötilanne, joka alueella on ja toiveet yhteistyölle. Innostustyöpajat sekä yrittäjyyskasvatustarjotin luotiin tähän tarkoitukseen. Innostuspajoihin kutsuttiin myös muita alueen toimijoita pitämään omia innostussessioita eli pilkkomaan omaa toimintaansa pieniksi tehtäviksi, joiden avulla opiskelijat pääsevät paremmin tutustumaan aiheeseen. Yksi yhteistyökumppani tässä oli Jamkin Biotalousinstituutti, jossa opiskelijat tuotteistivat biotalousaiheisia tehtäviä oppilaille.

  Verkostoitumisen pohjaksi keksittiin toteuttaa yrittäjyysvalmennuksia. Toteuttajaksi saatiin Nuorten yrittäjyystalo Innola ja alueen kehittämisyhtiöt sekä kehittämishankkeet kustansivat nuorten omavastuuosuuden. Yrittäjyysvalmennuksia järjestettiin kolme ja niihin osallistui eri kuntien nuoria. Osallistujista koostettiin Bisnestiimi, jolle järjestettiin yritysvierailuja sekä koko hankkeen huipennukseksi Nuorten yrittäjien gaala. Gaalan tunnelmia voit tarkastella täällä.

  Nuorista yrittäjistä tehtiin myös videoita Tulevaisuuden tekijät YouTube-kanavalle.

  Tulokset pähkinänkuoressa

  Bisnes Lande-hankkeessa edistettiin nuorten yrittäjyyttä pohjoisessa Keski-Suomessa yhdeksän kunnan alueella ja hankkeessa mm.

  👉 Järjestettiin nuorille 107 tapahtumaa ja tilaisuutta

  👉 Ostettiin 13 nuorelta palveluja ja heistä monet möivät osaamistaan ensimmäistä kertaa

  👉 Nuorten Tulevaisuuden tekijät YouTube-kanavalle tekemiä videoita nuorista yrittäjistä on katsottu 19006 kertaa

  👉 Osallistujia 729 (tavoite 225)

  👉 Bisnes Lande valittiin kansalliseksi voittajaksi European Entrepreneur Promotion Award 2023 ja Suomen edustajaksi EU:n Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023-kilpailussa.

  👉 Kesäyrittäjyyssetelin käyttö on laajentunut pohjoisessa Keski-Suomessa

  👉 Järjestettiin kaksi Erasmus+ vaihtoa nuorille

  👉 Hankkeen hyvät käytännöt ja verkostot jatkavat toimintaansa hankkeen jälkeen

  👉 Tehtiin yrittäjyyskasvatustarjotin alueen oppilaisten yrittäjyyskasvatusta tukemaan

  👉 Luotiin Innostujat-kartta, jossa on innostujia Leader Viisarin jokaisesta kunnasta. Innostujat ovat lupautuneet edistämään asioita, vaikkei se täysin heidän työtehtävään kuuluisikaan.

  Kiitos kaikille osallistujille, yhteistyökumppaneille ja kanssa innostujille ❤️

  Konkreettisia vaikutuksia jo hankkeen päättyessä

  Monet vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä ja on vaikea osoittaa tarkkaan tietyn toimenpiteen aiheuttamia vaikutuksia, koska me emme asu tyhjiössä. Kuitenkin jotain konkreettisia vaikutuksia on nähtävissä.

  Bisnestiimiltä eli nuorilta yrittäjiltä kysyttiin loppupalautetta hankkeesta ja vastauksia saatiin 15. Numeraalisesta palautteesta ilmenee, että palautetta antaneista

  • kuusi on saanut enemmän kuin 500 € hankkeen avustuksella
  • kolme 101-500 €
  • 11 on saanut hankkeen myötä uusia yhteistyökumppaneita
  • 13 on kokenut, että hankkeella on ollut positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan
  • 14 on saanut lisää osaamista

  Mainiointa tulevaisuususkoa on puolestaan se, että vastaajista seitsemän aikoo laajentaa toimintaa pohjoisessa Keski-Suomessa.

 • Viipale

  Viisarin kehittämistyön visio 2020 oli osaavien ja yritteliäiden asukkaiden viihtyisä maaseutu. Strategiamme noudatti komission määrittämää maaseudun kehittämisen prioriteettiä P6 sosiaalista osallisuutta sekä maaseutualueiden taloudellista kestävyyttä. Prioriteetissä nostettiin esille paikallisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys, pienyrittäjyys sekä verkostot ja vuorovaikutus.

  Hankkeen tavoitteena oli edistää maaseutualueiden paikallista kehittämistä. Hankkeella edistettäviä asioita olivat vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, yhteistyön ja tiedon lisääminen. Toimenpiteinä olivat vaikuttavuuskyselyiden tulosten ja muun materiaalin analysointi, vaikuttavuuden mittaamiseen tarkoitetun sovelluksen testaus, vaikuttavuuden mittariston suunnittelu, videoklippien ja pelin tuottaminen, opintomatkat sekä TulevaisuusSessiot ja ilmastofestarit.

  Hankkeen tarkoituksena oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti hyödyntää tietotekniikkaa palveluissa, vahvistaa ympäristöosaamista, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä sekä osallistumisen ja aktiivisuuden kehittämistä ja toteuttamista.

  Hanke on päättyi 31.12.2023. Lue hankkeen loppuraportti.

   

  Viipale-hankkeessa tuotettua materiaalia

  Kehittämisen uudet menetelmät – Ideapankki

  Vaikuttavuuskysely vietiin ämpäriin

  Vaikuttavuusanalyysi

  Viisarin peli

   

   

 • Kansainvälistyvämpi maaseutu - SEIC2

  Leader Sepran hallinnoima ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittaman kansainvälisen SEIC-hankkeen kohderyhmänä olivat maaseudulla toimivat pienet yritykset ja sellaisten yhdistysten edustajat, jotka tarjoavat tai suunnittelevat tarjoavansa paikallisia tuotteita tai palveluita.

  Suomesta mukana olivat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Leader-ryhmien alueet sekä Keski-Suomesta Leader Viisarin toiminta-alue. Ulkomaiset kumppanit löytyivät Virosta ja Latviasta useiden, paikallisten Leader-ryhmien alueilta. Yhteyksiä löytyi verkoston avulla myös muualle Eurooppaan.

  Hankkeen loppuraportti.

   

  Hankkeen toteuttajana oli Leader Sepra ry, Viisari toimi yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen mahdollistivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus Maaseuturahastosta. Hanke on päättynyt 30.6.2023.

 • Visiitti 2

  Visiitti 2 -teemahankkeella haluttiin aktivoida ja vauhdittaa Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin.

  Hanke edisti hyvien käytäntöjen leviämistä alueellemme toimijoiden keskuuteen. Opintomatkat toivat uusia ajatuksia ja toimintatapoja kohderyhmilleen. Opintomatkat rohkaisivat osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa parantamiseen. Täten tavoitteellisuus oli matkoissa tiiviisti läsnä, jolloin ne eroavat perinteisistä vierailun omaisista matkoista.

  Hankkeen loppuraportti on tekeillä.

 • Into IV

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Loppuraportti

 • Riemu

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienten tapahtumien järjestämiseen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Alahankkeet saivat sisältää tapahtumien järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tapahtumien tuli olla kaikille avoimia ja pääsymaksuttomia. Tapahtuman tuli olla uusi eli sitä ei ole ennen järjestetty.

  Hankkeen loppuraportti.

 • Into III

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan).

 • Into II

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

 • Into

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

 • Visiitti

  Leader Viisari ry haki syksyllä 2016 alahankkeita Visiitti -teemahankkeeseen. Visiitti -teemahankkeella haluttiin aktivoida ja vauhdittaa Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin.

  Hanke edisti hyvien käytäntöjen leviämistä alueellemme toimijoiden keskuuteen. Opintomatkat toivat uusia ajatuksia ja toimintatapoja kohderyhmilleen. Opintomatkat rohkaisivat osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa parantamiseen. Täten tavoitteellisuus oli matkoissa tiiviisti läsnä, jolloin ne eroavat perinteisistä vierailun omaisista matkoista.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

   

 • Tulevaisuuden tekijät

  Voiko hankkeen ostopalveluilla edistää suoraan nuorten yrittäjyyttä? Miten nuorten kotiseuturakkaus tehdään näkyväksi? Ei kai eri organisaatioista koostuva verkosto voi innostua säännöllisesti yhdessä? Kyllä vaan voi 🙂

  Leader Viisarissa haluttiin ottaa nuoret mukaan kehittämiseen ja työkaluksi haettiin vuonna 2018 Tulevaisuuden tekijät-hanketta. Ideana oli rakentaa olosuhteet ja verkostot, joiden avulla nuorten ideoiden toteutus helpottuisi. Keski-Suomen Ely-keskus mahdollisti toiminnan Maaseuturahastosta. Hankeaika 1.10.2018-31.3.2021.

  Alueen nuoret halusivat osallistaa mahdollisimman paljon nuoria sessioilla, joissa olisi kilpailua. Kehitettiin TulevaisuusSessio – työpaja, jossa voittajatiimi sai palkinnoksi Mysteerilaatikon. Laatikko reissasikin useissa oppilaitoksissa ja paikkakuntakohtaisten kehittämiskohteiden lisäksi hankkeen teemoiksi nousi ilmastonmuutos, kansainvälisyys ja yrittäjyys. Nuoret tuumivat työmahdollisuuksien puutteen olevan suurena syynä maalta muuttoon ja tästä kehkeytyi idea edistää nuorten yrittäjyyttä.

  Nuorten osaamisen ostamista

  Tehtiin kokeiluja: Ostettiin nuorilta työpajoja ja videoita toisille nuorille. Nuoret toivat VR-teknologiaa tutuiksi eri paikkakunnilla järjestetyissä työpajoissa, he toimivat eri tilaisuuksissa juontajina, tekivät kuvitus- ja käännöstöitä sekä editoivat ja kuvasivat. Yhteensä hankkeen ostopalveluilla ostettiin palveluita 25 nuorelta, joista kahdella oli oma yritys ja muut toimivat kevytyrittäjinä. Asiat aina johtivat usein sattumalta toiseen, kuten tubettaja Juuso pohti oman yritysmuodon valintaa ja tuosta tutustumisretkestä tehtiin Yritysmuotojen vertailu-videosarja. Videosarjassa Juuso tutustuu 4H-yrittäjyyteen, Ny-yrittäjyyteen, laskutuspalvelu Omapajaan, Työosuuskunta Värkkäykseen, toiminimeen ja osakeyhtiöön. Liekö sattumaa, että Suomen lukiolaisten liitto bongasi Yritysmuotojen vertailu-videosarjan tralla.fi – palveluista ja videosarja nousi osaksi lukiolaisten liiton julkaisua? Olihan se myös tralla.fi – palvelun ”Eniten aikaa vietetyimpien” top3 vuonna 2020.

  Tulevaisuuden tekijät YouTube-kanava nousi keskeiseksi tapahtuma-areenaksi. Päästiin esittämään nuorten tarinoita Henkilökohtaista-videosarjassa. Meillä jokaisella on oma tarina ja näistä nuorten tarinoista voidaan saada näkymää nuorten maailmaan. Miksi vaikkapa Juho osti isovanhempiensa talon Pihtiputaan Muurasjärveltä tai Petra lähti Lemmikkien asialle? Hankkeessa haluttiin myös tehdä vastaisku ankeuteen ja näyttää maaseudun nuorten kotiseuturakkautta. Lääkkeeksi tähän syntyi Minun kotikunta-videosarja, jonka teki 39 nuorta ja heistä 32 oli vapaaehtoista. Sarjaa on kuvattu Leader Viisarin jokaisessa yhdeksässä kunnassa ja jokaisella videolla päästään vierailemaan neljän nuorten mielipaikassa. Videosarja herätti niin paljon kiinnostusta, että se myös tekstitettiin nuorten toimesta englanniksi ja siitä tehtiin Tulevaisuuden tekijät-koostevideo.

  Bisnes Aca­de­my-ver­kos­to

  Pohjoinen Keski-Suomi oli puhdasta maaperää nuorten yrittäjyyden edistämisen suhteen ja pääsimme rakentamaan Bisnes Academy – verkostoa. Idea verkostoon lähti yhden nuoren tarpeista ideoida uutta yritystoimintaa ja aloimme kokoamaan asiantuntijatiimiä. Verkosto kokoontuu etätapaamisissa kahden kuukauden välein ja siinä on mukana yrityskehittäjiä, oppilaitoksia, kehittämishankkeita ja yhdistyksiä. Meitä Bisnes Academylaisia yhdistää innostus edistää nuorten yrittäjyyttä ja mukaan pääsee kaikki tämän ”kriteerin” täyttävät. Olemme järjestäneet mm. Yrittäjyystrilogian, Etäyritysvierailut ja Kesätyödeitit. Luvassa on jo toistamiseen järjestää myös Kesäyrittäjyysdeitit. Innostuvan verkoston tyhjiöstä kertoo se, että verkoston jäsenet suosittelevat toimintaa laajasti myös muille. Me voimme kuntarajoista riippumatta tehdä asioita nuorten yrittäjyyden eteen. Eiväthän yrityksetkään tunne kuntarajoja, niin miksi pitäisi meidän edistäjien?

  Kestäviä tekoja ja Erasmus+ vaihtoa

  Ilmastonmuutos teemaan sukellettiin erilaisilla tapahtumilla ja Kestäviä tekoja Saarijärveltä-videosarjalla. Siinä nuori tutustui metsiin hiilinieluina, pohjaveden riittävyyteen, kaukolämmön tuotantoon, ruuantuotantoon, jätehuoltoon ja päätöksentekoon. Haettiinpa myös nuorten ja Nuorisokeskus Piispalan kanssa kaksi Erasmus+ vaihtoa, joissa on teemoina kestävä kehitys. Reissut ovat matkustusrajoitusten myötä siirtynyt, mutta into säilyy!

  Tulevaisuutta tehdään yhdessä

  Tulevaisuus nuorten yrittäjyyden edistämisen suhteen näyttää valoisalta, sillä Bisnes Academyssa on alkamassa eri toimijoilla neljä hanketta nuorten yrittäjyyteen liittyen. Kehittämisyhtiö Witas Oy rakentaa Nuorten innovaatiopolkua, Leader Viisarin Bisnes Lande-hankkeessa keskitytään nuorten yrittäjyyden edistämiseen, Nuorisokeskus Piispalassa Youth Financial Academy-hankkeessa kahdeksan maata kehittää taloudenhallinnan ja yrittäjyyden työkaluja sekä Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto POKE edistää tulevaisuuden töitä viiden maan yhteistyönä Futures work-hankkeessa.

   

  Mihin Tulevaisuuden tekijät-hanke vaikutti?

  Tulevaisuuden tekijät-hankkeeseen tehtiin hankkeen loppupuolella vaikuttavuuden arviointia. Arvioinnin pohjana oli arviointia varten tehdyt haastattelut, hankkeen aikana teetetyt palautekyselyt ja hankeraportit. Haastateltavat koostuivat yhteistyökumppaneista ja hankkeeseen osallistuneista nuorista. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat hankkeessa aktiivisesti mukana ja henkilöitä, jotka eivät olleet mukana niin aktiivisesti. Näin saatiin näkökulmaa siihen, miten hankkeessa aktiivisesti mukana olevat näkevät hankkeen ja millaisena hanke on toisaalta näyttäytynyt hanketta enemmän ulkopuolelta seuranneille. Haastatteluihin vastasi 15 henkilöä puhelimitse tai Teamsin välityksellä. Haastattelussa esitettiin viisi kysymystä, jotka koskivat hankkeen vaikutusta haastateltavien verkostoihin, hankkeen merkitystä, toiveita alueen tulevaisuuden suhteen, hankkeen näkyvyyttä sekä hankkeen vaikutuksia nuorten tarjoamien palveluiden ostamiseen ja toisaalta hankkeen nuorille tuomia vaikutusmahdollisuuksia.

  Arvioinnin tuloksista näkyy, että hankkeella oli paljon positiivisia vaikutuksia. Nuoret ovat kokeneet päässeensä osalliseksi ja heidän osaamistaan on tuotu konkreettisesti esille. Hanke on onnistunut luomaan verkostoja hankkeessa mukana olleille tahoille, joista he voivat hyötyä jatkossa. Hankkeen merkityksen puolestaan kuvattiin olevan siinä, miten se toi nuoria esille, nosti tietoisuuteen heidän potentiaalinsa ja toisaalta toi itseluottamusta ja uskoa nuorille toimintaansa kohtaan. Hanke on tarjonnut nuorille konkreettisia mahdollisuuksia ja mahdollistanut esimerkiksi ensimmäisten omien työkeikkojen vetämisen. Myös tietoisuus nuorten tarjoamista palveluista on lisääntynyt.

  Hanke on tuonut myös näkökulmia alueeseen ja rakentanut kuvaa maaseudun mahdollisuuksista esimerkiksi tapahtumilla ja opeilla siitä, miten monella tavalla työt voidaan nykyään tehdä ja järjestää. Paljon näkyvyyttä saaneet Minun kotikuntani-videot myös konkreettisesti toivat esille alueen nuoria ja heidän kotiseutukuvaansa. Tulevaisuudessa hankkeen toteutusalueelta toivottiin elinvoimaisuutta ja sitä, että nuoret pysyisivät tai palaisivat alueelle. Hankkeen toimenpiteet vastasivat hyvin näihin haasteisiin ja toiveisiin. Jatkoa ajatellen samankaltaisille hankkeille ja toimenpiteille on kysyntää myös jatkossakin.

  Tulevaisuuden tekijät -hankkeen vaikuttavuusarviointi (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

  Lisätietoja

  Päivi Hakkarainen

  Projektikoordinaattori

  Virastotie 2, 43100 Saarijärvi

  040 542 1432 (myös WhatsApp)

  paivi.hakkarainen(at)saarijarvi.fi

  Instagram tuletekijaks

  Facebook Amazing Lande

  YouTube Tulevaisuuden tekijät

   

 • KYLPIEN

  Leader Viisari ry haki syksyllä 2015 alahankkeita kylien pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

Hae sivuilta