Leader Viisari -logo

Bisnes Lande

Bisnes Lande-hankkeella edistetään nuorten yritteliäisyyttä rohkeiden kokeilujen ja uusien kokemusten avulla, kehitetään alueen yrittäjyysilmastoa nuorten potentiaalin tunnistamiseksi ja luodaan verkostojen lisäksi konkreettisia työkaluja.

Bisnes Lande-hankkeella nuoret otetaan mukaan yrittäjyyshengen nostatukseen ja vahvistetaan positiivista kotiseutukuvaa alueesta paikkana, joka tarjoaa mielekkään mahdollisuuden asua, elää, yrittää ja tehdä töitä. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, olosuhteet ja verkostot, jonka puitteissa nuoret voivat tuotteistaa sekä myydä osaamistaan. Samanaikaisesti kehitetään alueen yrittäjyyskasvatusta ja lisätään tietoisuutta nuorista yrittäjistä sekä eri mahdollisuuksista nuorten osaamisen ostamiseen.

 

Bisnes Landessa innostetaan yrittäjyyteen

Hankkeen toteuttajana on Leader Viisari ry. Hankkeen mahdollistaa Keski-Suomen ELY-keskus Maaseuturahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021-31.12.2023.

 • Miksi tehdään?

  Korona on tuonut haasteita yrittäjille ja huolipuhe saattaa lannistaa nuorten yrittäjyysintoa. Jotta meillä olisi mahdollisuuksia näkeviä nuoria ja heillä kannustavaa yritysilmapiiriä, on konkreettisille toimenpiteille suuri tarve.

 • Kenelle hyötyä?

  Hankkeen kohderyhmänä ovat Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan sekä Äänekosken kuntien tai alueelle siteitä omaavat alle 29-vuotiaat nuoret. Muodostuvista verkostoista hyötyvät nuorten lisäksi kehittämistoimijat, oppilaitokset, yrittäjät, kunnat ja yhdistykset. Toteutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä nuorisotoimijoiden, oppilaitosten, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä luodaan nuorille kansainvälistä verkostoa.

 • Oletko alle 29-vuotias yrittäjä tai haaveilet yrittäjyydestä?

  Tervetuloa mukaan pohjoisen Keski-Suomen nuorten tekijöiden Bisnestiimiin! Tiimissä tapaat samanhenkisiä yritteliäitä nuoria ja saat vinkkejä oman osaamisen myymiseen. Järjestämme myös tiimiläisille tapahtumia ja onnistumisen työpajoja. Tiimiin osallistuminen on maksutonta ja pääset mukaan ottamalla yhteyttä Miljaan 040 655 2475 tai Päiviin 040 5421432. Meidät tavoitat soittamisen lisäksi myös whatsapilla.

 • Haluatko oppilaitokseesi innostumisrasteja biotalous, digitaalisuus tai yrittäjyysteemalla?

  Olemme tuotteistaneet yhteistyökumppaneiden kanssa eri teemaisia innostusrasteja, joita voidaan maksuttomasti järjestää pohjoisen Keski-Suomen oppilaitoksissa. Ota yhteyttä Päiviin, jos tämä mahdollisuus kiinnostaa. Päivin tavoitat 040 5421432 (myös WhatsApp) tai paivi.hakkarainen(at)saarijarvi.fi

 • Kiinnostaako edistää nuorten yrittäjyyttä tai kaipaatko lisää innostuvia ihmisiä verkostoosi?

  Olemme Leader Viisarissa touhunneet muutaman vuoden nuorten parissa ja osallistumme mielellään uuden kehittämiseen. Etäyhteyksien avulla teemme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä nuorten yrittäjyyteen liittyen. Jos sinulla on idea ja kaipaat lisävoimia idean edistämiseen, niin me opitaan mieluusti sinun kanssa yhdessä. Otahan viipymättä yhteyttä: 040 5421432 (myös WhatsApp), paivi.hakkarainen(at)saarijarvi.fi

 • Yrittäjyyskasvatustarjotin

  Kokosimme Yrittäjyyskasvatustarjottimen teidän kaikkien käyttöön! Tarjottimelta löydät yrittäjyyskasvatuksen esimerkkipolun ja tietoa yrittäjyyskasvatustoimijoista. Teimme tarjottimen yhdessä valtakunnallisten yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa. Löydät tarjottimelta myös esimerkin, miten Kinnulassa toteutettiin ilmiöoppimisen kokonaisuus yrittäjyysteemalla.

  Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on paljon tukea ja materiaalia saatavilla, joten ota rohkeasti yhteyttä valtakunnallisiin toimijoihin. Innostavia lukuhetkiä!

  Yrittäjyyskasvatustarjotin

Projektikoordinaattorina häärii

Päivi Hakkarainen

puh. 040 5421432 (myös WhatsApp)

paivi.hakkarainen(at)saarijarvi.fi

Instagram: tuletekijaks

Tulevaisuuden tekijät YouTube-kanava.

Kansainvälistyvämpi maaseutu - SEIC2

Leader Sepran hallinnoima ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittaman kansainvälisen SEIC-hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat pienet yritykset ja sellaisten yhdistysten edustajat, jotka tarjoavat tai suunnittelevat tarjoavansa paikallisia tuotteita tai palveluita. Mukaan kansainvälistymään toivotetaan tervetulleiksi myös nuoria!

Suomesta mukana ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Leader-ryhmien alueet sekä Keski-Suomesta Leader Viisarin toiminta-alue. Ulkomaiset kumppanit löytyvät Virosta ja Latviasta useiden, paikallisten Leader-ryhmien alueilta. Yhteyksiä löytyy verkoston avulla myös muualle Eurooppaan.

Hankkeen toiminta sopii yrityksille ja yhdistyksille, jotka esimerkiksi tuottavat paikallista ruokaa tai sen raaka-aineita, toimivat matkailualalla, käden töiden alalla, kyläkauppoina tai -puoteina.

Hankkeen toteuttajana on Leader Sepra ry, Viisari toimii yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen mahdollistavat Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus Maaseuturahastosta.

Visiitti 2

Visiitti 2 -teemahankkeella halutaan aktivoida ja vauhdittaa Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin.

Hanke edistää hyvien käytäntöjen leviämistä alueellemme toimijoiden keskuuteen. Opintomatkat tuovat uusia ajatuksia ja toimintatapoja kohderyhmilleen. Opintomatkat rohkaisevat osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa parantamiseen. Täten tavoitteellisuus on matkoissa tiiviisti läsnä, jolloin ne eroavat perinteisistä vierailun omaisista matkoista.

 • Täydennyshaku on auki!

  Leader Viisari ry avaa alahankkeiden täydennyshaun Visiitti 2 -teemahankkeeseen. Alahankkeiden tulee olla toteutettuna 30.9.2023 mennessä.

  Alahankkeet ovat opintomatkoja, joiden avulla haetaan uutta virtaa alueelle. Täydennyshaussa tukea voivat hakea alkuperäisen suunnitelman mukaan esim. yhdistykset, säätiöt, kehittämisyhtiöt ja kunnat.

  Visiitti 2 -teemahankkeeseen haetaan täydennyshaulla uusia alahankkeita eli opintomatkoja. Täydennyshaun hakuaika on enimmillään 31.5.2023 saakka. Hakuaika päättyy aiemmin, mikäli vapaana olevat varat tulevat sidotuksi. Saapuvat hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa saapumisjärjestyksessä.

  Täydennyshaun alahankkeiden kustannusarviot yhteensä voivat olla n. 25.000 euroa (yksittäinen hanke max 15.000) ja kustannuksiin myönnettävä tuki 80%.

  Lisätietoja Mari Puro, e-mail mari.puro@saarijarvi.fi tai puh. 040 712 2025.

 • Täydennyshaun hakemusten käsittely
  Täydennyshakuun saapuvien alahankkeiden valinnan tekee Viisarin hallitus. Valinta tapahtuu alkuperäisten kriteerien perusteella.
  Valinnan jälkeen Viisari tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.
  Viisarin väki ohjeistaa ja kouluttaa hankkeita kilpailutukseen, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvissä asioissa. Viisarin hallituksen päätöksellä hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajat velvoitetaan osallistumaan koulutukseen.
 • Täydennyshakuun tarvittava materiaali
  • lomake 3325A  (täytettävä excel, avautuu uuteen ikkunaan) TAI
  • 3325A (tulostettava pdf, avautuu uuteen ikkunaan)
  • lomakkeen täyttöohje (tulostettava pdf, avautuu uuteen ikkunaan)
  • eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (sisältäen suunnitelman välirahoituksesta)
  • matkasuunnitelma (alustava)
  • seurantatietolomake 3306Lind (täytettävä word, avautuu uuteen ikkunaan)
  • seurantatietolomake 3306Dind (täytettävä word, avautuu uuteen ikkunaan)
  • yhdistysrekisteriote
  • säännöt
  • viimeisin tilinpäätös
  • pankkitilin saldo-ote (tai kopio viimeisimmästä tiliotteesta)
  • yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta (pöytäkirjanote)
  • selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta (käytännössä ote ytj-palvelusta)
  • mahdollinen välirahoituspäätös
 • Mikä on teemahanke?

  Teemahankkeet on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.
  Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

 • Hankkeen tavoitteet

  Visiitti 2 -teemahankkeella aktivoidaan ja vauhditetaan Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin. Teemahankkeella aktivoidaan kehittämiseen vuorovaikutteisen oppimisen ja uusien oivalluksien kautta. Teemahankkeen hyödynsaajien joukko on erittäin monipuolinen, joten vaikutuksien odotetaan kattavan maaseudun palvelut laajasti kyläyhdistyksistä yrityksiin. Visiitti 2 -teemahanke tukee monipuolisesti paikallista kehittämis- ja yhteistyötä.

  Teemahanke kannustaa myös yrityksiä hakemaan uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä tekemisen tapoja toiminta-alueensa ulkopuolelta. Aluerajojen lisäksi hankkeessa toivottavasti ylitetään myös toimialarajat, koska hanke on avoin kaikkien toimialojen toimijoille. Teemahanke tukee siten osaltaan Viisarin toiminta-alueen yritysten ideointia tuotekehitykseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja vientiin.

  Teemahankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminta- ja elinympäristö virkistyy uusien kokeilujen aikakauteen. Teemahanke herättää positiivista uteliaisuutta toimijoissa, kyseenalaistaa sopivissa määrin perinteiset toimintatavat ja rohkaisee uusiin kokeiluihin. Viisarin toiminta-alueen toimijoiden yhteistyökenttä laajenee, uudet toimintatavat tukevat tuotekehitystä ja kontaktit rohkaisevat kansainvälistymiseen. Kansalaisyhteiskunnan ja yrityksen mahdolliset uudet yhteistyökuviot palvelevat yhteisöllistä ilmapiiriä ja monipuolistavat palveluita. Visiitti 2 -teemahanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta kannustamalla toimijoita yhteistyöhön toimintaympäristönsä kehittämiseksi.

 • Alahankkeiden sisältö

  Alahankkeiden koko voi olla 1.500-15.000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille on 80 %. Yksityinen rahoitus voi koostua ainoastaan rahallisesta panoksesta. Yksityistä rahoitusta ei voida kattaa vastikkeettomalla työllä, koska teemahankkeen toimenpiteet toteutetaan matkoina ja matkalle osallistuminen ei ole talkootyötä.

  Alahankkeet ovat matkasuunnitelmia, joiden tavoitteena on esimerkiksi:

  • uusien yhteistyökontaktien hakeminen ja aito verkostoituminen
  • sellaisten hyvien käytäntöjen benchmarkkaus, joita aiotaan kokeilla ja soveltaa matkan jälkeen omassa toiminnassa
  • edistää kansainvälistymistä
  • perehtyä seudun muiden toimijoiden kanssa kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja messuihin liittyvään osaamiseen
  • hakea omaan toimintaympäristöönsä uudenlaista toimintaa ja avauksia, hulluja ideoita
  • haetaan uutta tietotaitoa ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin (esim. resurssiviisaus, liikkuvat palvelut).

  Jokainen alahankkeen toteuttaja esittää hakemusvaiheessa matkasuunnitelman, jossa selkeästi ilmaistaan arvio matkan osallistujamäärästä (min. 5 hlöä) ja taustaorganisaatiosta, toimialasta tms., kustannuksista ja niiden kohtuullisuudesta, matkan kohde ja sen valinnan perusteet, toimenpiteelle asetetut tavoitteet ja odotukset sekä suunnitelma jatkotoimista. Yksi alahanke voi sisältää useamman matkasuunnitelman maksimikustannusten puitteissa. Matkasuunnitelmassa painotetaan erityisesti perusteluita matkan tarpeellisuudelle ja kuinka se eroaa tavanomaisesta toiminnasta. Matkalle asetettujen tavoitteiden tulee olla konkreettisia.

  Jokainen alahankkeen toteuttaja laatii matkan jälkeen raportin, jossa selvitetään matkalle ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja odotuksien toteutuminen.

  Alahankkeissa tuettavat kustannukset:

  • tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset (kuljetus- ja majoituskustannukset)
  • matkustusasiakirjoista aiheutuvat kustannukset, esim. viisumi
  • vakuutusmaksut (ryhmävakuutus, pl. matkatavarat ja henk.koht. vakuutusmaksut)
  • matkaohjelmaan liittyvät kustannukset (sisäänpääsymaksut yms.), (huom! ei ruokailukuluja)
  • opaspalvelut
  • tulkkauspalvelut.

  Matkajärjestelyt voidaan ostaa myös pakettiratkaisuna ulkopuoliselta matkanjärjestäjältä (ruokailukustannukset eivät tällöinkään ole tukikelpoisia).

  Alahankkeissa tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

  • palkkakustannukset
  • toimijoiden tavanomainen toiminta, esim. vakiintuneet messumatkat
  • epärealistiset ja kohtuuttomat suunnitelmat; suunnitelmat, joiden kohtuullisuutta ei voida todentaa
  • jotka eivät ole välttämättömiä matkan toteutumisen kannalta
  • ruokailukustannukset
  • vastikkeeton työ (talkootyö)
  • investoinnit.
 • Hankkeiden toteutus
  Alahankkeiden toteutus voi alkaa Viisarin hallituksen päätöksen jälkeen hakijan omalla riskillä ennen Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitustukipäätöstä. Alahankkeiden toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti. Alahankkeiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti. Alahankkeet tulee olla toteutettuna 30.9.2023 mennessä.

  Alahankkeiden on ennen matkan toteuttamista hyväksytettävä lopullinen matkasuunnitelma Viisarilla ja ELY-keskuksella.

  Viisari hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea alahankkeille toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen määräaikaan mennessä.

  Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Alahankkeiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa.  Alahankkeiden tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun Ruokavirasto on suorittanut tuen maksun Viisarille. Tästä syystä hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten hankkeen aikaiset maksut saadaan hoidettua (=välirahoitus)!

  Alahankkeet voivat toteutua eri tahdissa, maksatuksia haetaan kuitenkin yhdessä sovittavien ajankohtien mukaisesti. Mikäli toimenpide on toteutettu kokonaan maksuerän hakemisen määräaikaan mennessä, voi alahanke hakea jo loppumaksua. Alahankkeiden viimeinen toteutuspäivä on kuitenkin 30.9.2023. Tällöin loppumaksuhakemus liitteineen ja raportti on toimitettava Viisarille 31.10.2023 mennessä. Viisari laatii hankkeen loppuraportin ja maksuhakemuksen sekä tiedottaa hankkeen tuloksista ja vaikutuksista.

 • Hankkeiden maksatus

  Alahankkeiden maksuhakemusten ajankohdat ovat:

  • tilanteesta 30.6.2019 maksuhakemusaineistot Viisarille 15.8.2019 mennessä
  • tilanteesta 31.10.2019 maksuhakemusaineistot Viisarille 7.1.2020 mennessä (Huom! muuttunut ajankohta)
  • tilanteesta 30.6.2020 maksuhakemusaineistot Viisarille 15.8.2020 mennessä
  • tilanteesta 30.9.2020 maksuhakemusaineistot Viisarille 31.10.2020 mennessä
  • tilanteesta 30.6.2021 maksuhakemusaineistot Viisarille 15.8.2021 mennessä
  • tähän väliin tulee maksuhakemuskertoja tarpeen mukaan
  • tilanteesta 30.9.2023 maksuhakemusaineistot Viisarille 31.10.2023 mennessä (loppumaksun haku)

  Jokainen alahankkeen toteuttaja laatii matkan jälkeen raportin, jossa selvitetään matkalle ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja odotuksien toteutuminen.

  Mitä materiaalia maksuhakemukseen tarvitaan?

  • Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
  • Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset. Jos pääkirjalla näkyy myös muita yhdistyksen kustannuksia, merkitkää jotenkin selkeästi mitkä kulut ovat hankkeen kuluja. Huomioikaa myös, että hankkeen yksityinen rahoitus näkyy pääkirjalla.
  • Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
  • Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
  • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, jos ei ole esitetty hakuvaiheessa. Lomaketta ”hintatason selvitys” voi käyttää tässä apuna.
  • Seurantatietolomakkeet 3306L ja 3306Dind täytettynä, näissä siis pitää olla Tavoite-sarakkeessa samat luvut kuin hakuvaiheessa ja nyt täytetään vielä toteuma-sarake niillä tiedoilla, miten tavoitteet toteutuivat.
  • Jos Visiitistänne on tehty jotain lehtijuttuja, niin niistä kopiot mukaan! Valokuvia otamme myös mielellään vastaan sähköisenä.

  Koulutusmateriaalistakannattaa tsekata liitetarpeet tarkemmin. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

   

  Raportoinnista

  Loppuraporttilomaketta saa halutessaan käyttää. Tai sitten teette vapaamuotoisen, jossa kuitenkin samat asiat näkyvät. Oleellista on, että verrataan hankkeen toteutumista suunnitelmaan. Kuvia voi (ja suositellaan) lisättäväksi tähän.

  Jos olette tehneet erillisen matkaraportin, liittäkää se mukaan.

  Tämän lisäksi tulette saamaan vielä sähköisen kyselyn. Kysely lähetetään alahankkeiden toteutuksen päätyttyä. Hankkeen yhteyshenkilön tulee huolehtia siitä, että matkoille osallistuneet saavat kyselylinkin tiedokseen. Sekä tietysti kannustaa kaikkia vastaamaan! Tämä kysely on sitten tarkempaa pureutumista hankkeen vaikuttavuuteen ja antaa Viisarille paljon eväitä hankkeen raportointiin ja toimintojen kehittämiseen. Palautteenne on siis todella arvokasta!

 • Rahoitetut alahankkeet

  Viisarin hallitus on puoltanut seuraavien alahankkeiden rahoittamista Visiitti 2 -teemahankkeessa:

  • Saarijärven maa- ja kotitalousnaiset; Naisyrittäjyys opintomatka Sloveniaan
  • Saarijärven museon ystävät; Museolta museolle
  • Viitasaaren kaupunki; Puurakentamisen opintomatka Norjaan
  • Suolahden helluntaiseurakunta; lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen tähtäävä opintomatka Espanjaan
  • Keski-Suomen Kylät; Tuu meille kylään! Viron opintomatka
  • Saaren kyläseura; Tutustumis- ja ideamatka kyläyhdistysten toimintaan Itä-Suomessa
  • Koskenkylän pienviljelijäyhdistys; Essureissu Irlantiin
  • Saarijärven hevosystäväinseura; Hevosopintomatka Unkariin
  • Saarijärven Martat; Opintomatka Budapestiin
  • Kehittämisyhtiö Witas; Erikoiskasvivisiitti
  • Kehittämisyhtiö Witas; Innovaatiotoiminnan benchmarkkaus
  • Äänekosken kaupunki; Kylien ja taajamien elinvoimaisuuden parantaminen
  • Pihtiputaan Tuisku; Kilpahiihdon edistämisen opintomatka Norjaan

Viipale

Viisarin kehittämistyön visio 2020 on osaavien ja yritteliäiden asukkaiden viihtyisä maaseutu. Strategiamme noudattaa komission määrittämää maaseudun kehittämisen prioriteettiä P6 sosiaalista osallisuutta sekä maaseutualueiden taloudellista kestävyyttä. Prioriteetissä nostetaan esille paikallisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys, pienyrittäjyys sekä verkostot ja vuorovaikutus.

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseutualueiden paikallista kehittämistä. Hankkeella edistettäviä asioita ovat vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, yhteistyön ja tiedon lisääminen. Toimenpiteinä ovat vaikuttavuuskyselyiden tulosten ja muun materiaalin analysointi, vaikuttavuuden mittaamiseen tarkoitetun sovelluksen testaus, vaikuttavuuden mittariston suunnittelu, videoklippien ja pelin tuottaminen, opintomatkat sekä TulevaisuusSessiot ja ilmastofestarit.

Hankkeen tarkoituksena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti hyödyntää tietotekniikkaa palveluissa, vahvistaa ympäristöosaamista, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä sekä osallistumisen ja aktiivisuuden kehittämistä ja toteuttamista.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100.000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020 – 31.12.2023.

Into IV

Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

Alahankkeiden hakuaika päättyi 15.2.2022.

Teemahaussa tukea saivat hakea yksityisoikeudelliset yhteisöt (rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat) yleishyödyllisiin toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa aluetta, rakennusta tai rakennelmaa, jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat.

 • Mikä on teemahanke?

  Teemahankkeet on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.

  Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

 • Hankkeen tavoitteet

  Hankkeen tavoitteena on tarjota Leader-rahoituksella tarpeellista tukea yhteisöjen toiminnan kehittämiseen, monipuolistamiseen sekä tukea yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parantaa elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet.

  Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa asumisviihtyvyyttä sekä tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä. Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.

 • Alahankkeiden sisältö

  Yksittäisen alahankkeen koko voi olla 500-15 000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille on 50%. Yksityinen rahoitus voi koostua kokonaan vastikkeettomasta työstä.

  Alahankkeet sisältävät toimenpiteitä, joilla vastataan hankkeen tavoitteisiin. Esimerkkejä:

  • harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvät kone- ja laitehankinnat
  • asukkaiden yhteisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. jätevesi- ja lämmitysjärjestelmät)
  • asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tilojen laitehankinnat
  • asukkaiden yhteisessä käytössä olevien alueiden pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. uimarannat, leikkipaikat, parkour- tai skeittipaikat, latureitit jne.)
  • energiatehokkuutta parantavat kone- ja laitehankinnat (esim. ilmalämpöpumput)
  • yhteisöjen toimintaa helpottavat ja monipuolistavat kone- ja laitehankinnat

   

  Alahankkeissa ei tueta:

  • atk-laitteiden hankintaa (liitännäiset mahdollisia, esim. videotykki)
  • korvausinvestointeja; laite korvataan vastaavalla uudella
  • toteutusajaltaan epärealistisia investointeja (rakentaminen)
  • rajattua käyttäjäryhmää hyödyttäviä investointeja
 • Kustannusmallina kertakorvaus

  Tämän teemahankkeen kustannusmalliksi on valittu kertakorvaus. Käytännössä se tarkoittaa, että hakuvaiheessa on oltava pilkuntarkat suunnitelmat, mitä tehdään ja mitä se maksaa. Huomioitavaa on myös se, että tällä kustannusmallilla toteutettaviin hankkeisiin ei voida hakea muutosta! Maksuvaihe tässä onkin sitten huomattavasti yksinkertaisempi, kun kuitteja ei tarvitse toimittaa.

  Tärkeitä huomoita hankesuunnitelman ja kustannusarvion laadintaan:

  • jos hanke sisältää sekä rakentamista että kone- ja laitehankintoja, tulee molemmille esittää oma kustannusarvio
  • kustannusarviossa eritellään kustannukset ja talkootyö osioittain
  • kustannusten kohtuullisuuden arviointi tehdään hakemusvaiheessa ja se on dokumentoitava hakemuksen liitteissä, esim. tarjouksilla tai yksikkökustannuslaskelmalla
  • hakijan tulee esittää suunnitelmassa, mikä on hankkeen tuotos ja kuinka se todennetaan maksuvaiheessa (esim. valokuvat ennen ja jälkeen, videot, raportti…)
  • tuki myönnetään euroina eli myönnetyt eurot maksetaan, kun toimenpide on todennettu tehdyksi

  Sekä kustannusmalli että hankkeen toteutusaika (toteutettava 30.10.2023 mennessä) asettivat erityistä suunnitelmallisuutta hankehakuun. Hankkeen toimenpiteet oli suunniteltava niin, että ne ovat toteutettavissa tällä kustannusmallilla ja aikataululla.

 • Hankkeiden toteutus

  Alahankkeiden toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti. Alahankkeiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti. Alahankkeet tulee olla toteutettuna 30.10.2023 mennessä.

  Viisari hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea alahankkeille toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen määräaikaan mennessä.

  Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Alahankkeiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa. Alahankkeiden tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun Ruokavirasto on suorittanut tuen maksun Viisarille. Tästä syystä hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten hankkeen aikaiset maksut saadaan hoidettua (=välirahoitus)!

  Alahankkeet voivat toteutua eri tahdissa, maksatuksia haetaan kuitenkin yhdessä sovittavien ajankohtien mukaisesti. Mikäli toimenpide on toteutettu kokonaan maksuerän hakemisen määräaikaan mennessä, voi alahanke hakea jo loppumaksua. Alahankkeiden viimeinen toteutuspäivä on kuitenkin 30.10.2023. Viisari laatii hankkeen loppuraportin ja maksuhakemuksen sekä tiedottaa hankkeen tuloksista ja vaikutuksista.

 • Hankkeiden maksatus

  Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.10.2023 mennessä. Loppumaksuhakemukset on toimitettava Viisarille 13.11.2023 mennessä.

  Maksuhakemukseen tarvittava aineisto:

  • maksuhakemuslomake 3318
  • hakuvaiheessa täytetyt seurantatietolomakkeet 3306Lind ja 3306Dind täydennettynä toteumatiedoilla
  • mahdollinen velka-/valtakirja välirahoituksesta
  • kopio rakennustarkastajan loppukatselmuksen pöytäkirjasta (mikäli rakennuslupa sitä vaatii)
  • palovakuutustodistus (jos ei ole toimitettu jo hakuvaiheessa)
  • hankkeesta mahdollisesti tehdyt lehtijutut
  • loppuraportti
  • toimenpiteiden todentaminen, kuten hakuvaiheessa ilmoitettu tehtävän

  Toi­men­pi­tei­den to­den­ta­mi­ses­ta

  ELY-keskusten suorittamat hallinnolliset tarkastuskäynnit pyritään ensisijaisesti suorittamaan asiakirjatarkastuksina. Käytännössä tarkastukset suoritetaan pääosin pyytämällä tuensaajaa liittämään loppumaksun yhteyteen valokuvat tehdyistä toimenpiteistä. Kalustohankintojen osalta pyydetään toimittamaan kuvat myös mahdollisista kaluston yksilöivistä tunnistekilvistä tms., mikäli niistä sellainen löytyy. Nimeäthän valokuvat fiksusti, esim. “klapikoneen tunnistekilpi”.

   

  Mak­su­ha­ke­mus­ten aikataulu

  • tilanteesta 30.5.2022 hakemus 6.6.2022 (tarvittaessa aikaa jatketaan tukipäätöksen saapumiseen saakka)
  • tilanteesta 30.6.2022 hakemus 7.7.2022
  • tilanteesta 30.9.2022 hakemus 10.10.2022
  • tilanteesta 31.12.2022 hakemus 9.1.2023
  • tilanteesta 30.6.2023 hakemus 10.7.2023
  • tilanteesta 31.10.2023 hakemus 13.11.2023 mennessä (loppumaksun haku)
 • Rahoitetut hankkeet

  Hakuaikana saapui 13 hakemusta, joista kaikki saivat rahoituksen.  Hallitus käsitteli hakemuksia kokouksessaan 23.3.2022 ja puolsi seuraavien hankkeiden rahoittamista:

  • Ilosjoen Kyläseura / Pihtipudas; kameravalvonnan, jää-pakastinkaappin ja suihkukaapin hankinta sekä komerotilan rakentaminen
  • Kannonkosken Yrittäjät / Kannonkoski; pop-up teltan hankinta ja siirrettävän kodan kunnostus
  • Kimingin Nuorisoseura / Karstula; äänentoistolaitteiden ja bajamajojen hankinta sekä ulkovalaistuksen rakentaminen
  • Konginkankaan Kyläyhdistys / Äänekoski; jääkaappien, astianpesukoneen ja mikroaaltouunin hankinta
  • Kouheron Kelkkailijat / Karstula; moottorikelkkan hankinta
  • Saaren osakaskunta / Kinnula; pysäköintialueen kunnostus
  • Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus / Saarijärvi; niittokoneen ja latuhöylän hankinta
  • Kinnulan Kennelkerho / Kinnula; teltan ja sähkökeskuksen hankinta
  • Lanneveden Sampo Nuorisoseura / Saarijärvi; lämmityskattilan uusinta
  • Rahkolan Eränkävijät / Saarijärvi; porakaivon rakentaminen
  • Saaren Kyläseura / Kinnula; raivussahan, valvontakameroiden, wlan-tukiaseman ja tikkaiden hankinta
  • Kymönkosken Nuorisoseura / Viitasaari; tuulikaapin ja parvekkeen kunnostus
  • Kyyjärven Mediamyllärit / Kyyjärvi; lähetysyksiköt ja toimitilojen valaistuksen uusinta

Päättyneet hankkeet

 • Riemu

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienten tapahtumien järjestämiseen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Alahankkeet saivat sisältää tapahtumien järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tapahtumien tuli olla kaikille avoimia ja pääsymaksuttomia. Tapahtuman tuli olla uusi eli sitä ei ole ennen järjestetty.

  Hankkeen loppuraportti on tekeillä.

 • Into III

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan).

 • Into II

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

 • Into

  Leader Viisari ry haki alahankkeita yhdistysten pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

 • Visiitti

  Leader Viisari ry haki syksyllä 2016 alahankkeita Visiitti -teemahankkeeseen. Visiitti -teemahankkeella haluttiin aktivoida ja vauhdittaa Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin.

  Hanke edisti hyvien käytäntöjen leviämistä alueellemme toimijoiden keskuuteen. Opintomatkat toivat uusia ajatuksia ja toimintatapoja kohderyhmilleen. Opintomatkat rohkaisivat osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa parantamiseen. Täten tavoitteellisuus oli matkoissa tiiviisti läsnä, jolloin ne eroavat perinteisistä vierailun omaisista matkoista.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

   

 • Tulevaisuuden tekijät

  Voiko hankkeen ostopalveluilla edistää suoraan nuorten yrittäjyyttä? Miten nuorten kotiseuturakkaus tehdään näkyväksi? Ei kai eri organisaatioista koostuva verkosto voi innostua säännöllisesti yhdessä? Kyllä vaan voi 🙂

  Leader Viisarissa haluttiin ottaa nuoret mukaan kehittämiseen ja työkaluksi haettiin vuonna 2018 Tulevaisuuden tekijät-hanketta. Ideana oli rakentaa olosuhteet ja verkostot, joiden avulla nuorten ideoiden toteutus helpottuisi. Keski-Suomen Ely-keskus mahdollisti toiminnan Maaseuturahastosta. Hankeaika 1.10.2018-31.3.2021.

  Alueen nuoret halusivat osallistaa mahdollisimman paljon nuoria sessioilla, joissa olisi kilpailua. Kehitettiin TulevaisuusSessio – työpaja, jossa voittajatiimi sai palkinnoksi Mysteerilaatikon. Laatikko reissasikin useissa oppilaitoksissa ja paikkakuntakohtaisten kehittämiskohteiden lisäksi hankkeen teemoiksi nousi ilmastonmuutos, kansainvälisyys ja yrittäjyys. Nuoret tuumivat työmahdollisuuksien puutteen olevan suurena syynä maalta muuttoon ja tästä kehkeytyi idea edistää nuorten yrittäjyyttä.

  Nuorten osaamisen ostamista

  Tehtiin kokeiluja: Ostettiin nuorilta työpajoja ja videoita toisille nuorille. Nuoret toivat VR-teknologiaa tutuiksi eri paikkakunnilla järjestetyissä työpajoissa, he toimivat eri tilaisuuksissa juontajina, tekivät kuvitus- ja käännöstöitä sekä editoivat ja kuvasivat. Yhteensä hankkeen ostopalveluilla ostettiin palveluita 25 nuorelta, joista kahdella oli oma yritys ja muut toimivat kevytyrittäjinä. Asiat aina johtivat usein sattumalta toiseen, kuten tubettaja Juuso pohti oman yritysmuodon valintaa ja tuosta tutustumisretkestä tehtiin Yritysmuotojen vertailu-videosarja. Videosarjassa Juuso tutustuu 4H-yrittäjyyteen, Ny-yrittäjyyteen, laskutuspalvelu Omapajaan, Työosuuskunta Värkkäykseen, toiminimeen ja osakeyhtiöön. Liekö sattumaa, että Suomen lukiolaisten liitto bongasi Yritysmuotojen vertailu-videosarjan tralla.fi – palveluista ja videosarja nousi osaksi lukiolaisten liiton julkaisua? Olihan se myös tralla.fi – palvelun ”Eniten aikaa vietetyimpien” top3 vuonna 2020.

  Tulevaisuuden tekijät YouTube-kanava nousi keskeiseksi tapahtuma-areenaksi. Päästiin esittämään nuorten tarinoita Henkilökohtaista-videosarjassa. Meillä jokaisella on oma tarina ja näistä nuorten tarinoista voidaan saada näkymää nuorten maailmaan. Miksi vaikkapa Juho osti isovanhempiensa talon Pihtiputaan Muurasjärveltä tai Petra lähti Lemmikkien asialle? Hankkeessa haluttiin myös tehdä vastaisku ankeuteen ja näyttää maaseudun nuorten kotiseuturakkautta. Lääkkeeksi tähän syntyi Minun kotikunta-videosarja, jonka teki 39 nuorta ja heistä 32 oli vapaaehtoista. Sarjaa on kuvattu Leader Viisarin jokaisessa yhdeksässä kunnassa ja jokaisella videolla päästään vierailemaan neljän nuorten mielipaikassa. Videosarja herätti niin paljon kiinnostusta, että se myös tekstitettiin nuorten toimesta englanniksi ja siitä tehtiin Tulevaisuuden tekijät-koostevideo.

  Bisnes Aca­de­my-ver­kos­to

  Pohjoinen Keski-Suomi oli puhdasta maaperää nuorten yrittäjyyden edistämisen suhteen ja pääsimme rakentamaan Bisnes Academy – verkostoa. Idea verkostoon lähti yhden nuoren tarpeista ideoida uutta yritystoimintaa ja aloimme kokoamaan asiantuntijatiimiä. Verkosto kokoontuu etätapaamisissa kahden kuukauden välein ja siinä on mukana yrityskehittäjiä, oppilaitoksia, kehittämishankkeita ja yhdistyksiä. Meitä Bisnes Academylaisia yhdistää innostus edistää nuorten yrittäjyyttä ja mukaan pääsee kaikki tämän ”kriteerin” täyttävät. Olemme järjestäneet mm. Yrittäjyystrilogian, Etäyritysvierailut ja Kesätyödeitit. Luvassa on jo toistamiseen järjestää myös Kesäyrittäjyysdeitit. Innostuvan verkoston tyhjiöstä kertoo se, että verkoston jäsenet suosittelevat toimintaa laajasti myös muille. Me voimme kuntarajoista riippumatta tehdä asioita nuorten yrittäjyyden eteen. Eiväthän yrityksetkään tunne kuntarajoja, niin miksi pitäisi meidän edistäjien?

  Kestäviä tekoja ja Erasmus+ vaihtoa

  Ilmastonmuutos teemaan sukellettiin erilaisilla tapahtumilla ja Kestäviä tekoja Saarijärveltä-videosarjalla. Siinä nuori tutustui metsiin hiilinieluina, pohjaveden riittävyyteen, kaukolämmön tuotantoon, ruuantuotantoon, jätehuoltoon ja päätöksentekoon. Haettiinpa myös nuorten ja Nuorisokeskus Piispalan kanssa kaksi Erasmus+ vaihtoa, joissa on teemoina kestävä kehitys. Reissut ovat matkustusrajoitusten myötä siirtynyt, mutta into säilyy!

  Tulevaisuutta tehdään yhdessä

  Tulevaisuus nuorten yrittäjyyden edistämisen suhteen näyttää valoisalta, sillä Bisnes Academyssa on alkamassa eri toimijoilla neljä hanketta nuorten yrittäjyyteen liittyen. Kehittämisyhtiö Witas Oy rakentaa Nuorten innovaatiopolkua, Leader Viisarin Bisnes Lande-hankkeessa keskitytään nuorten yrittäjyyden edistämiseen, Nuorisokeskus Piispalassa Youth Financial Academy-hankkeessa kahdeksan maata kehittää taloudenhallinnan ja yrittäjyyden työkaluja sekä Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto POKE edistää tulevaisuuden töitä viiden maan yhteistyönä Futures work-hankkeessa.

   

  Mihin Tulevaisuuden tekijät-hanke vaikutti?

  Tulevaisuuden tekijät-hankkeeseen tehtiin hankkeen loppupuolella vaikuttavuuden arviointia. Arvioinnin pohjana oli arviointia varten tehdyt haastattelut, hankkeen aikana teetetyt palautekyselyt ja hankeraportit. Haastateltavat koostuivat yhteistyökumppaneista ja hankkeeseen osallistuneista nuorista. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat hankkeessa aktiivisesti mukana ja henkilöitä, jotka eivät olleet mukana niin aktiivisesti. Näin saatiin näkökulmaa siihen, miten hankkeessa aktiivisesti mukana olevat näkevät hankkeen ja millaisena hanke on toisaalta näyttäytynyt hanketta enemmän ulkopuolelta seuranneille. Haastatteluihin vastasi 15 henkilöä puhelimitse tai Teamsin välityksellä. Haastattelussa esitettiin viisi kysymystä, jotka koskivat hankkeen vaikutusta haastateltavien verkostoihin, hankkeen merkitystä, toiveita alueen tulevaisuuden suhteen, hankkeen näkyvyyttä sekä hankkeen vaikutuksia nuorten tarjoamien palveluiden ostamiseen ja toisaalta hankkeen nuorille tuomia vaikutusmahdollisuuksia.

  Arvioinnin tuloksista näkyy, että hankkeella oli paljon positiivisia vaikutuksia. Nuoret ovat kokeneet päässeensä osalliseksi ja heidän osaamistaan on tuotu konkreettisesti esille. Hanke on onnistunut luomaan verkostoja hankkeessa mukana olleille tahoille, joista he voivat hyötyä jatkossa. Hankkeen merkityksen puolestaan kuvattiin olevan siinä, miten se toi nuoria esille, nosti tietoisuuteen heidän potentiaalinsa ja toisaalta toi itseluottamusta ja uskoa nuorille toimintaansa kohtaan. Hanke on tarjonnut nuorille konkreettisia mahdollisuuksia ja mahdollistanut esimerkiksi ensimmäisten omien työkeikkojen vetämisen. Myös tietoisuus nuorten tarjoamista palveluista on lisääntynyt.

  Hanke on tuonut myös näkökulmia alueeseen ja rakentanut kuvaa maaseudun mahdollisuuksista esimerkiksi tapahtumilla ja opeilla siitä, miten monella tavalla työt voidaan nykyään tehdä ja järjestää. Paljon näkyvyyttä saaneet Minun kotikuntani-videot myös konkreettisesti toivat esille alueen nuoria ja heidän kotiseutukuvaansa. Tulevaisuudessa hankkeen toteutusalueelta toivottiin elinvoimaisuutta ja sitä, että nuoret pysyisivät tai palaisivat alueelle. Hankkeen toimenpiteet vastasivat hyvin näihin haasteisiin ja toiveisiin. Jatkoa ajatellen samankaltaisille hankkeille ja toimenpiteille on kysyntää myös jatkossakin.

  Tulevaisuuden tekijät -hankkeen vaikuttavuusarviointi (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

  Lisätietoja

  Päivi Hakkarainen

  Projektikoordinaattori

  Virastotie 2, 43100 Saarijärvi

  040 542 1432 (myös WhatsApp)

  paivi.hakkarainen(at)saarijarvi.fi

  Instagram tuletekijaks

  Facebook Amazing Lande

  YouTube Tulevaisuuden tekijät

   

 • KYLPIEN

  Leader Viisari ry haki syksyllä 2015 alahankkeita kylien pienille investoinneille. Alahankkeet saivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.

  Hankkeen loppuraportti (tulostettava pdf, ei saavutettava, avautuu uuteen ikkunaan)

Hae sivuilta