Leader Viisari -logo

Leader Viisari ry

Leader Viisari ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja edunluojana sekä kehittää paikallista, seutukuntien välistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä alueellaan, vahvistaa paikallista ja seudullista, alueiden välistä ja kansainvälistä aloitteellisuutta ja yhteistyöhön perustavaa kehittämistyötä sekä edistää kylä- ja asukasyhdistysten sekä alueen asukkaiden omatoimisuutta.

männyn oksa
Viisarin alueen kartta piirroskuvilla.

Toimialue

Viisarin toimialue sijaitsee Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Siihen kuuluvat seuraavat kunnat:

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari sekä Äänekoski.

Toimialueen pinta-ala on noin 8.500 km2 – n. 43 % koko maakunnan pinta-alasta. Osuus maakunnan väestöstä on kuitenkin vain 17 % eli n. 46 200 asukasta. Viisarin alue on valtaosin harvaanasuttua maaseutua.

Jäsenyys

Viisari ry:ssä oli 31.12.2023 yhteensä 554 jäsentä; 466 henkilöjäsentä, 79 yhdistys-/yhteisöjäsentä ja 9 kuntajäsentä.

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä toimialueen rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja luonnolliset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsentiedote

Viisarin jäsenistölle tuotetaan jäsentiedote kerran vuodessa ja se lähetetään jäsenmaksulaskujen mukana yritys-, yhteisö- ja kuntajäsenille.

Yleiskokoukset

Yhdistys toimii kahden kokouksen mallilla eli pidämme erikseen kevät- ja syyskokouksen. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Seuraava kevätkokous pidetään Saarijärvellä Lanneveden Sampolassa (Uuraistentie 1167) keskiviikkona 24.4.2024 klo 18.

 

 

Hae sivuilta