Leader Viisari -logo

Viisarin hallitus

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut pu­heenjohtaja, 9 varsinaista jäsentä sekä 9 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa 1.1. Hallitusjäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa voi kuitenkin olla kor­keintaan kuusi vuotta.

Kuvassa Viisarin hallitus ja henkilöstö.

Puheenjohtajat

Satu Koskinen, puheenjohtaja, Karstula

Miia Hiironen, varapuheenjohtaja, Pihtipudas

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toiminta-alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistaman kolmikanta-periaatteen mukaisesti. Tällä varmistetaan Leader-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Kolmikannalla tarkoitetaan sitä, että:

  • 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa
  • 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä
  • 1/3 muita maaseudun asukkaita

Varsinaiset jäsenet

Julkisen hallinnon edustajat

Seppo Ruotsalainen, Äänekoski

Gunnar Muhonen, Karstula

Ville Rautiainen, Saarijärvi

 

Yhdistysten ja yritysten edustajat

Pirjo Niskavaara, Kivijärvi

Katriina Oinonen, Kyyjärvi

Hannu Kauppinen, Kannonkoski

 

Asukasedustajat

Miia Hiironen, Pihtipudas

Tuija Kauppinen, Viitasaari

Seppo Salmi, Kinnula

Varajäsenet

Julkisen hallinnon edustajat

Leila Lindell, Äänekoski

Jenni Leppilahti, Karstula

Jari Penttinen, Saarijärvi

 

Yhdistysten ja yritysten edustajat

Hannu Ahonen, Kivijärvi

Jaakko Uusisalo, Kyyjärvi

Päivi Ruotsalainen, Kannonkoski

 

Asukasedustajat

Antti Lahtinen, Pihtipudas

Markus Kauppinen, Viitasaari

Petri Kinnunen, Kinnula

 

 

Hae sivuilta