Leader Viisari -logo

Leader-toimintaa jo yli 20 vuotta

Leader-ryhmät ovat toimineet Suomessa jo yli kaksikymmentä vuotta. Niiden työn tuloksena on aikaansaatu useita tuhansia uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä tehty kymmeniä miljoonia talkootunteja yhteiseksi hyväksi. Työ on ollut pitkäjänteistä oman alueen kehittämistä.

Leader Viisari ry perustettiin vuonna 2000, jolloin siinä yhdistyivät Saarijärven ja Viitasaaren seuduilla toimineet Pomo-ryhmät. Pomo-termi tuli sanoista ‘paikallinen omaehtoinen maaseutuohjelma’, jota hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö. Pomo-ohjelma oli kotimainen vastine EU:n Leader-ohjelmalle. Kansallinen pomo-ohjelma tarjosi vaihtoehtoisen tavan laajentaa leader-toimintatapaa asteittain myös sellaisille alueille, jotka eivät päässeet mukaan EU:n leader-rahoitukseen. Pomo-ryhmien toimintaa ohjasivat samat periaatteet kuin virallisiakin Leader-ryhmiä.

Pomo-ryhmiä perustettiin Suomeen useampia vuonna 1997. Näin tapahtui myös Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnilla, jonne perustettiin omat Pomo-ryhmät: Saarijärven Seudun Kylät ja Nelos-pomo Viitasaarella.

Leader Viisari ry perustettiin 8.3.2000, jonka jälkeen alueen kehittämistyötä on Leader-ohjelmien mukaisesti.

Suomen Leader-toiminnan vaikuttavuus

Leader-toiminnan vaikuttavuus on monen tekijän summa. Leader-toiminnassa julkiset ja yksityiset tahot toimivat yhteistyössä saman päämäärän eteen, tasavertaisessa kumppanuudessa. Paikallisille ihmisille annetaan valtaa, vastuuta ja välineitä oman alueensa kehittämiseen. Näin toiminta pysyy myös kustannustehokkaana, ja sitouttaa mukaan paljon talkoo- ja vapaaehtoistyötä.

Leader-ryhmien verkostoissa on mukana toimijoita kaikilta yhteiskunnan eri aloilta. Näin on saatu aikaan uusia ja parempia palveluja maaseudulle, sekä kehitetty osaamista ja hyvinvointia lähiyhteisöissä.

Hae sivuilta