Leader Viisari -logo

Leader on rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

 

Rahoitusta, neuvontaa, toimintaa.

Leader-periaatteet

Alun perin Leader oli Euroopan yhteisön aloiteohjelma, josta on juonnettu nimi Leader-toimintatavalle. Se täydentää hyvin Suomen perinteistä kylätoimintaa. Leader tulee alkujaan lyhenteestä, joka muodostuu ranskankielisistä sanoista “Liason Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale”, joka tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa.

Leader-periaatteet

 • Alhaalta ylöspäin

  Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Toiminta on avointa kaikille.

 • Paikallinen kumppanuus

  Päätöksenteossa ovat mukana paikalliset yhteisöt, julkiset tahot ja alueen asukkaat.

 • Monialaisuus

  Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

 • Verkostoituminen

  Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

 • Alueperusteisuus

  Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä. Keskitytään oman alueen rakenteisiin ja niiden kehittämiseen.

 • Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

  Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

 • Innovatiivisuus

  Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen.

Sadonkorjuun aika

Sadonkorjuun aika -julkaisussa kerrotaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ja leader-ryhmien maaseuturahoituksesta ohjelmakaudella 2014-2020.

Hae sivuilta