JyväsRiihi logo
Visit Muurame mainos. Nainen katsoo auringonlaskua järvellä. Tervetuloa Muurameen -teksti

VisitMuurame: yritysten yhteisiä tuotteita ja markkinointia

Kahdeksan muuramelaisyrittäjää kokosi voimansa nostaakseen Muuramen matkailumahdollisuudet entistä näkyvämmin esille. Yritysryhmähankkeessa matkailupalvelut vietiin yhteiselle VisitMuurame -sivustolle ja tuotettiin matkailuesite.

Riihivuoren matkailualueella Muuramessa toimii laskettelu-, ravintola- ja kesäteatteritoimintaa. Yrittäjät näkevät Riihivuoren Muuramen kärkikohteena, ja sen mahdollistavan myös alueen muun matkailutoiminnan kehittymisen. Alueen ravintola- ja majoituspalveluita sekä hiihtokeskus- ja golfpalveluita tarjoavat yritykset ryhtyivät tuumasta toimeen.

– Yhteisissä matkailuyrittäjien tapaamisissa nousi selkeästi tarve koota Muuramen matkailupalvelut yhteiselle verkkosivustolle. Sivustosta haluttiin markkinointikanava yritysten uusille yhteisille matkailupaketeille ja kokonaisuus sosiaalisen markkinoinnin hyödyntämisessä. Lisäksi tehtiin painettu matkailuesite, kertoo yrityskoordinaattori Mika Partanen Muuramen kunnasta.

Yrittäjät huomasivat, että heidän tarjoamansa palvelut täydentävät toisiaan, joten olisi järkevää paketoida tuotteita matkailijoita monipuolisemmin palveleviksi kokonaisuuksiksi siten, että useimmat yritykset hyötyisivät alueelle saapuvista. Esimerkiksi golfin harrastajille tarjotaan majoitus- ja ravintolapaketteja, ja tavoitellaan tällä tavoin kävijöiden pidempää viipymää alueella.

Työskentely yritysryhmähankkeessa on opettanut tuotteistamista, ja moni yrittäjistä on saanut uudenlaisia matkailualan verkostoja. Yhteistyötä rakentamalla saadaan kaikille enemmän hyötyä, Partanen kuvailee yritysryhmän henkeä.

– Voidaan sanoa, että tällaisella toiminnalla on koko kunnan talouteen myönteisiä vaikutuksia. Yrittäjien yhteismarkkinoinnista hyötyvät paitsi matkailijat paremmin löydettävien palveluiden muodossa, myös matkailijoita palvelevat muut yritykset, kuten ravintolat, vähittäis- ja erikoistavarakaupat, huoltoasemat ja taksit, listaa Partanen.Visit Muurame mainos. Nainen katsoo auringonlaskua järvellä. Tervetuloa Muurameen -teksti

Monelle yrittäjälle matkailu on sivuelinkeino, mutta sen osuutta kokonaistuloista halutaan kasvattaa. Muuramessa uskotaan, että kasvua saavutetaan jatkossakin yhteistyötä rakentamalla. Yritysryhmähanke on toimiva väline yrittäjien yhteiseen kehittämiseen, kun olemassa on yhteinen tarve.

– Yritysryhmä mahdollistaa kehittämisen nimenomaan pienille yrityksille. Meidän yritysryhmässä on syntynyt myös uusia yhteisiä kehittämisideoita esimerkiksi sosiaaliseen mediaan liittyen. On mahdollista, että haemme toistakin yritysryhmähanketta, visioi Partanen.

VisitMuurame -yritysryhmähankkeessa ovat mukana Alvar Andersin Oy, KOy Riihilintu, Muurame Golf Oy, Rhea Ship Lines Oy, Tmi Sirpa Hakkarainen, Riihivuoren Rinteet Oy, Riihivuoren vuokramökit Oy sekä Tähti-Huvilat.

VisitMuurame -markkinointi- ja yhteistyöalustan kehittäminen -yritysryhmähanke on saanut maaseuturahoitusta Leader JyväsRiiheltä.

Teksti: Jenni Tiainen
Kuva: Visit Muurame -esite

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta