JyväsRiihi logo
lamppuja - idea

Tekno Lande innostaa nuoret teknologian ja ohjelmoinnin pariin

Tekno Lande -hankkeessa vahvistetaan uuraislaisten nuorten osaamista ja kiinnostusta luonnontieteissä. Tiedekerhoissa lapset oppivat toiminnallisin ja osallistavin menetelmin fysiikasta ja kemiasta. Lisäksi syvennetään aiemmissa hankkeissa opittua digitaalista ja teknologista osaamista.

Teknologian merkitys kasvaa koko ajan maailmalla, ja teknologia-alalle halutaan saada lisää osaavia tekijöitä. Tekno Lande syntyi ajatuksesta, että haluttiin rohkaista lapsia ja nuoria tutustumaan ikätasolle sopivalla tavalla luonnontieteisiin ja teknologiaan.

– Luonnontieteelliset alat ja teknologia-ala ovat tunnetusti myös melko miesvaltaisia ja haluamme kannustaa mielekkään tekemisen kautta myös tyttöjä näiden asioiden pariin, kertoo hankekoordinaattori Pauli Kirvesmäki Uuraisten 4H-yhdistyksestä.

Käytännössä teknologian ja luonnontieteiden oppia tarjoillaan järjestämällä tiedekerhoja Uuraisten Höytiällä ja Hirvaskankaalla 10-13-vuotiaille lapsille. Lisäksi järjestetään lasten tiedeleirejä. Näissä harrastuksissa nuoret pääsevät perehtymään ilmiöihin osallistavasti ja toiminnallisesti.

– Tiedekerhoissa tehdään hauskoja ja mieleen jääviä tutkimuskokeita, kuten pulloraketteja, ja perehdytään erilaisiin fysiikan ja kemian ilmiöihin. Kouluopetukseen verrattuna tiedekerhoissa oppiminen ja tekeminen on rennompaa, sillä opittuja taitoja ei testata tai arvostella tenttien muodossa, toteaa Kirvesmäki.

Osana Tekno Lande -hanketta uuraislaiset nuoret toteuttivat valoinstallaatioita Valon kylä -tapahtumaan, joka sai kiitosta siitä, että nuorten osaaminen tuotiin koko paikkakunnan iloksi ja nähtäville. Tapahtuman kautta kylälle saatiin kävijöitä myös kunnan rajojen ulkopuolelta. Valoinstallaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin ohjelmoitavaa logiikkaa, joka on hyödyllinen taito ja asia ymmärtää esimerkiksi tulevaisuuden töissä.

– Lapset ja nuoret oppivat sellaisia tietoja ja taitoja, joista on hyötyä jo heidän peruskouluopinnoissaan. Nuoret hyötyvät saamista taidoista myös myöhemmin elämässään esimerkiksi jatko-opinnoissaan, työelämässä ja mahdollisesti jopa yrittäjänä toimiessaan, koska luonnontieteet ja teknologia ovat tulleet heille tutuksi jo harrastustoiminnan kautta, kommentoi Kirvesmäki.

Samanaikaisesti Uuraisten 4H:lla on käynnissä myös Robo-hanke, jossa lapset ja nuoret ovat tutustuneet erityisesti robotiikkaan ja ohjelmointiin. Go for Lights -hankkeessa puolestaan on opittu teknologian ja taiteen yhdistämisestä.

Tekno Lande -hanke on saanut maaseuturahoitusta Leader JyväsRiiheltä.Valaistu rakennus

https://uurainen.4h.fi/

Teksti: Jenni Tiainen

Kuva: Pauli Kirvesmäki

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta