Leader Viisari -logo

Keski-Suomen Leader-ryhmät: Suomen elinvoiman kasvu uhattuna leikkausten vuoksi – maaseudulta vedetään matto alta

Keski-Suomen neljä Leader-ryhmää toimivat maakunnan maaseudun kehittäjinä. Ryhmät myöntävät rahoitusta yhdistyksille paikalliseen kehittämiseen ja yrityksille kasvun mahdollistamiseksi. Hallitusohjelman leikkaussuunnitelmat ovat huolestuttavia kansallisesti ja alueellisesti.

Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelmassa esitetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle leikkauksia alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Leikkaukset kohdistuisivat vuosille 2025–2027, ja olisivat esityksen mukaan yhteensä 137,5 miljoonaa euroa kansallisista varoista.

Kaikkiaan leikkaukset olisivat yhteensä yli 240 milj. euroa, EU-rahoitus mukaan lukien, eli liki puolet maaseudun kehittämiseen varatuista varoista. Esitettyjen säästöjen vipuvaikutus on kuitenkin huomattavasti suurempi, liki 1,5 miljardia euroa. Näin siksi, että kaikkiin kehittämistoimiin sitoutuu mittava määrä yksityisrahoitusta ja vapaaehtoistyötä.

 

Maaseutuohjelman vaikuttavuus on mittavaa

Maaseuturahoituksen piirissä on yli puolet suomalaisista ja lähes koko Suomi suurimpien kaupunkien keskusta-alueita lukuun ottamatta. Elinvoimainen maa- ja metsätalous tarvitsee toimiakseen turvallisen ja elinvoimaisen toimintaympäristön. Leader-hankkeilla on vahvistettu ja vahvistetaan arjen turvaa ja maaseudun monipuolista yritystoimintaa, vetovoimaa, asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä työvoiman saatavuutta.

Yritysten, yhdistysten ja asukkaiden aktiivisuudella on vuosina 2014-2022 aikaansaatu valtakunnallisesti 11 000 uutta työpaikkaa, käynnistetty 6 600 uutta yritystä, vedetty 6 300 km laajakaistaa ja tehty yli 3,4 miljoonaa talkootyötuntia yhteiseksi hyväksi. Nämä luvut ovat koonti koko CAP-suunnitelman 2014-2022 tuloksista, ELY-keskusten sekä Leader-ryhmien rahoittamista toimista yhteensä.

Keski-Suomessa Leader-ryhmät ovat tällä ajanjaksolla rahoittaneet 322:ta mikroyritystä vähintään kerran. Tuen avulla on saatu alkuun uusia yrityksiä, säilytetty työpaikkoja, saatu aikaan kasvua ja lisätty osaamista. Rahoituksella on toteutettu myös noin 750 yhdistysten ja yhteisöjen investointi- ja kehittämishanketta, osin talkootyötä hyödyntäen.

 

Suomen Leader-ryhmät vetoavat Teihin, arvoisat päättäjät. Alueiden elinvoimaa ei tule heikentää.

Maaseuturahoitus on osa EU-rahoitteista Suomen CAP27-suunnitelmaa, jonka kansallisesta osuudesta leikkaaminen pienentäisi Suomen EU-saantoa. Jos kansallista rahoitusta pienennetään, sitäkin isompi EU-rahoitusosuus palautuu takaisin EU:n yhteiseen kassaan. Suomen ei tule lisätä EU-jäsenmaksuosuuttaan leikkausten kautta. Lisäksi leikkaukset heikentäisivät Suomen elinvoiman kasvua tukevia toimia hetkellä, jolloin näitä ponnistuksia tulisi lisätä. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus edistää toimillaan maaseudun elinvoimaisuutta sekä torjuu alueiden eriarvoistumista.

 

Arvoisat päättäjät: vetoamme Teihin, että olisitte osaltanne vaikuttamassa Suomen hallitukseen, jotta maaseuturahoituksen nykytaso turvataan CAP27- suunnitelmassa. Leader-rahoituksen osuus maaseudun kehittämisvaroista tulee säilyttää nykyisellä tasolla.

 

Keski-Suomen Leader-ryhmät  

Toiminnanjohtaja Leena Karjalainen, JyväsRiihi ry, 044 959 8500, leena.karjalainen@jyvasriihi.fi

Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä, Maaseutukehitys ry, 040 755 5115, tiina.seppala1@gmail.com

Toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju, Vesuri-ryhmä ry, 050 324 1144, toimisto@vesuri-ryhma.fi

Toiminnanjohtaja Sanna Kiuru, Leader Viisari ry, 0400 418 055, sanna.kiuru@saarijarvi.fi

Leader-työn kehittämispäällikkö Heli Walls, Suomen Kylät ry, 045 327 1117,  heli.walls@suomenkylat.fi

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta