Leader Viisari -logo

Leader Viisarin kevätkokouksessa käsitellään sääntömuutosta

Leader Viisarin hallitus on tietoinen Äänekosken kaupungin vaatimasta muutoksesta koskien hallituksen nykyistä kokoonpanoa. Leader Viisarin hallitus ei voi päättää kokoonpanon muutoksesta, koska hallituksen ja puheenjohtajan valinnasta päättää aina yhdistyksen yleinen kokous, yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi Viisarin toiminnan taustalla on Maa- ja Metsätalousministeriön kanssa vuosille 2023-2027 tehty sopimus Leader-rahoituksesta, minkä mukaan yhdistys ja sen hallitus toimivat. Sopimuksen mukaan hallituksen tulee noudattaa kolmikantaperiaatetta.

Viisarin kevätkokouksessa käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutos, jolla hallituksen henkilövalintoja valmistelemaan perustettaisiin nimeämistoimikunta. Nimeämistoimikunnan tehtävänä olisi selvittää ehdokkaiden sidokset ja kolmikannan mukaisuus etukäteen. Toimikunnan tehtävänä olisi myös tehdä esitys hallituksen jäsenehdokkaista yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vallinnoista päättää kuitenkin aina yhdistyksen kokous ylintä päätösvaltaa käyttäen. Viisarin jäsenkuntana Äänekoski on esittänyt kevätkokouksessa käsiteltäväksi asiaksi hallituksen puheenjohtajan luottamuksen mittaamisen. Leader Viisarin kevätkokous on 24.4.2024 Saarijärvellä.

Leader Viisari on yksi kolmesta eniten rahoitushakemuksia saaneista Leader-ryhmistä koko Suomessa kesällä 2023 alkaneella rahoituskaudella. Tähän mennessä hakemuksia on saapunut jo yli 100 kappaletta, joista suurin osa on yritystukihakemuksia. Äänekosken taajama-alueen lisääminen rahoitusalueeseen on lisännyt hakemusten määriä, kun alueella toimivat mikroyritykset ja yhdistykset ovat voineet hakea rahoitusta Viisarilta kesästä 2023 lähtien.

Leader Viisarilla on yhdeksän jäsenkuntaa, jotka rahoittavat Viisarin hankerahoituksesta 20 % rahoituskaudella 2023-2027. Kuntarahan suuruus määräytyy asukasluvun suhteessa. Kuntaraha määrittää myös EU:n ja valtion rahoituksen suuruuden, joka on käytettävissä alueella hankkeiden ja yritystukien rahoittamiseen.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta