JyväsRiihi logo
Petäjäveden vanha kirkko. Kirkkovene soutamassa.

Vau, miten vaikuttavia hankkeita! – Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin

Keski-Suomessa on kaksi Unescon maailmanperintökohdetta, Petäjäveden vanha kirkko ja Struven ketjun Oravivuoren mittauspiste. Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeessa hyödynnettiin näiden kohteiden vetovoimaa paikallisessa yritystoiminnassa, matkailussa ja vapaa-ajan toiminnassa. Hankkeen päätoteuttajana toimi Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), ja osatoteuttajina olivat JyväsRiihi sekä Vesuri ry.

Vahvaa verkostoitumista

Hankkeen tavoitteena oli saada maailmanperintökohteissa vierailevat matkailijat pysähtymään alueella ja käyttämään nykyistä enemmän paikallisia palveluita. Hankkeessa luotiin uusia yhteistyöverkostoja Petäjäveden ja Korpilahden asukkaiden, yrittäjien sekä yhdistysaktiivien kesken, jotta he pystyisivät tarjoamaan palveluitaan kootusti.

Tietoisuus lähitoimijoiden palveluntarjonnasta ja osaamisesta vahvistui alueella. Verkostoituminen yli toimija-, kunta- ja maarajojen olikin yksi hankkeen isoista saavutuksista.

Alueen toimijoiden välistä yhteistyötä lujitettiin yhteisissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Korpilahden ja Petäjäveden toimijoille järjestettiin esimerkiksi

Ihmisiä keskustelemassa luokkatilassa
Hanke toi alueen toimijat yhteen, kuvassa tuotteistamistyöpaja Tikkalan koululla. Kuva: Humak, Emilia Reponen.

tuotteistamistyöpajakoulutus, jossa kehitettiin uusia tuotteita sekä palveluita Unesco-brändiin liittyen.

– Hankkeen aikana tehty tiivis käytännön yhteistyö on jatkunut alueen yritysten, yhdistysten, kyläyhdistysten ja teemasta kiinnostuneiden yksittäisten ihmisten välillä. Tämä on näkynyt uudenlaisena yhteistyönä myös maailmanperintöteeman ulkopuolella, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Tero Lämsä Humakilta.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös laajojen valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Yhteistyön tuotoksena syntyi mm. opintomatkoja sekä Petäjävedellä ja Korpilahdella järjestetty “Hygge and Heritage – World Heritage and Local Services” seminaari. Näissä verkostoissa jaetaan edelleenkin tietoa Struven ketjun pisteisiin liittyvistä kehitysideoista.

Nuoret tutkimusmatkailijoiksi

Hankkeen yhtenä kohteena olivat myös nuoret ja nuorten tutustuttaminen paikalliseen kulttuuriympäristöön. Tähän liittyen koottiin ilmiöperäistä oppimista soveltava Haluatko tutkimusmatkailijaksi? -opaskirja. Kirjassa kerrotaan vinkkejä siihen, miten maailmanperintökohteita voi hyödyntää oppimisympäristöinä.

Opaskirja on käännetty myös englanniksi ja se onkin herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Kirjaan liittyen on pidetty lisäksi webinaarisarja suomalais-ruotsalais-norjalaiselle opetus- ja kulttuurialan ammattilaisten ryhmälle.

Palvelut ja yhteistyö jäivät elämään

Hankkeen aikana syntyneet tuotteet, palvelut ja verkostot ovat edelleen hankekauden jälkeen elinvoimaisia. Esimerkiksi alueen yhteinen palvelukartta johdattaa paikallisten palveluiden äärelle ja Struven soppaa pääsee maistelemaan Korpilahdella.

– Paikallisesti ja kansainvälisesti muodostuneet yhteistyöverkostot ovat ehdottomasti merkittävin asia, mitä hankkeesta jäi jälkeen. Keski-Suomen maailmanperintökohteiden kehitystyössä ja niiden ympäristössä on tapahtunut isoja askelia eteenpäin. Yhteistyö jäi elämään ja siitä on jo seurannut konkreettisia tekoja, Lämsä toteaa.

Petäjäveden vanha kirkko. Kirkkovene soutamassa.
Kuva: Petäjäveden vanhan kirkon säätiö, Anne Kalliola

Maailmanperintökohteiden kehittäminen jatkuu

Humak pyrkii omalta osaltaan pitämään hankkeen aikana maailmanperintöteeman ympärille muodostuneita verkostoja vireinä, tekemään uusia avauksia ja olemaan mukana Keski-Suomen maailmanperintökohteiden ja niitä ympäröivien luonto- ja kulttuuriympäristöjen vetovoiman kehittämisessä.

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on syyskuussa 2021 käynnistynyt kaksivuotinen “Struve Experience – kulttuuriperintö eläväksi lisätyn todellisuuden keinoin”-hanke, jossa luodaan Oravivuoren Struven ketjun mittauspisteestä yksi alueen luontomatkailun vetovoimatekijä ja pistoreitti Eurovelo-pyöräilyreitille. Kohteeseen kehitetään virtuaalisia elämyssisältöjä, jotka taiteen keinoin tuovat esiin Struven tarinaa, historiaa ja kulttuuriperintöä.

Alkuvuodesta 2021 julkaistiin myös Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö, jossa Humak pohti yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa Keski-Suomen Unescon maailmanperintökohteiden sekä niihin liittyvien kulttuuriympäristöjen kehittämistarpeita.

Oravivuoren näkötorni talvella
Oravivuoren Struvenketjun mittauspisteen kehittäminen jatkuu ja paikan historia tullaan herättämään henkiin virtuaalisilla elämyssisällöillä. Kuva: Humak

Hankkeen vaikuttavuus

  • Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen verkostoituminen
  • Vetovoimaisuuden ja alueen kansainvälisen tunnettavuuden lisääminen
  • Alueellisen kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen
  • Yhteistyö ja yhteisöllisyys

 

JyväsRiihen rahoittamissa hankkeissa on paljon inspiroivia tarinoita ja onnistumisia. Pienilläkin teoilla voi saada aikaan isoja muutoksia ja vaikuttavuutta. Vau, miten vaikuttavia hankkeita! – juttusarjassa esitellään JyväsRiiheltä rahoitusta saaneiden hankkeiden vaikuttavuutta.

Lue lisää: Maailmanperintö, Humak
Humakin ja Jamkin selvitys Keski-Suomen Unesco-kohteiden kehittämisestä

Teksti: Minna Karjalainen ja Tero Lämsä
Tekstin lähteenä on käytetty Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeen loppuraporttia.

Artikkelikuva: Petäjäveden vanhan kirkon säätiö, Anne Kalliola

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta