JyväsRiihi logo
Ihmisiä Muuramesalin edustalla heiluttamassa Walesin lippua

Vau, miten vaikuttavia hankkeita! – Nuoret innostuivat yrittäjyydestä ja kiertotaloudesta

ReWi Visions -hankkeessa kehitettiin nuorten ja nuorten kanssa toimivien yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä kiertotalousosaamista. Nuorille järjestettiin hankkeessa kiertotalousteemaisia 4H -yrityskursseja ja -valmennuksia, joiden lisäksi tehtiin vierailuja oppilaitoksiin ja yrityksiin. Hankkeen toteuttivat JAPA ry ja Jyvässeudun 4H -yhdistys.

Nuoria portailla
Nuoret perustivat hankkeen aikana yli neljäkymmentä kiertotalousteemaista 4H-yritystä.

Vaikuttava määrä nuorten uusia kiertotalousyrityksiä

Nuoret perustivat hankkeen aikana yli neljäkymmentä kiertotalousteemaista 4H-yritystä. Nuorten yrityksissä tarjottiin mm. koiran koulutusta, kotipalveluita ja valokuvausta.

Kiertotalous huomioitiin hyvin monella tapaa yrityksissä ja toiminnoilla onkin saatu aikaan suoria ympäristövaikutuksia. Tuotteita valmistettiin esimerkiksi uusiutuvista sekä kierrätysmateriaaleista, toimitilojen energianlähteenä käytettiin uusiutuvaa energiaa ja yksi nuori hankki biokaasuauton asiakaskäynneille.

Teemaan liittyen koottiin ReWitellen -käsikirja, joka on opas kasvatusalan ammattilaisille ja nuorten parissa työskenteleville kiertotalousajattelun edistämiseksi. Käsikirjasta tehtiin lisäksi videosarja, jossa nuoret pääsevät kertomaan kiertotaloudesta omin sanoin muille nuorille.

Kansainvälistä yhteistyötä ja tunnustusta

Hankkeessa tehtiin kansainvälistä yhteistyötä toteuttamalla nuorisovaihtoprojekteja ja opintomatka. Nuorisovaihtoprojektissa Muuramen lukiolaiset ja Walesin Pembrokeshire Collegen opiskelijat pääsivät yhdessä tutustumaan kiertotalousratkaisuihin Keski-Suomessa.

4H-klubin nuoret kävivät myös Kosovossa tutustumassa kiertotalousratkaisuihin. Opintomatkalla Hollantiin hanketta esiteltiin paikallisille toimijoille. Kansainvälisessä webinaarissa hankkeen oppilaitoskumppanit kertoivat hankeyhteistyön ja kiertotalousteeman merkityksestä omassa työssään.

Nuoria pöydän ympärillä työpajassa
Hankkeessa kehitettiin kiertotalousyrittäjyysmentorointia yhdistämällä yrittäjyydestä ja kiertotalousteemasta kiinnostuneita nuoria.

JAPA ry:n toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen kertoo, että hanke on puskenut liikkeelle muutoksia yhteistyökumppaneiden opintosuunnitelmiin: – Esimerkiksi Pembrokeshire Collegessa taito- ja taideopetuksen opetussuunnitelmassa teema tulee näkymään virallisesti.

ReWi Visions -hanke sai myös kansainvälistä tunnustusta, kun se palkittiin parhaana eurooppalaisena hankkeena ENRD:n Rural Inspiration Awards -kilpailun Green Futures -sarjassa. Tuomariston perusteluissa korostuivat kestävän kehityksen ja yrittäjyyden yhdistäminen innovatiivisella tavalla sekä nuorten huomioiminen tulevaisuuden tekijöinä.

Hyvät käytännöt jakoon

Hankkeen materiaalit jäävät yleiseen käyttöön ja niitä on jaettu eteenpäin yhteistyöverkostoissa. Nuoret yrittäjät ovat myös jatkaneet toimintaansa, kuten myös nuorten ryhmät.

Hankkeen tulosten perusteella on käynnistymässä opetushallituksen rahoittamana toisen asteen opettajien täydennyskoulutus kiertotalousyrittäjyyteen liittyen.

Sekä JAPA ry että Jyvässeudun 4H -yhdistys toivat molemmat hankkeeseen oman osaamisensa. Sarkkinen kertookin, että hankkeen menestyksen salaisuutena oli yhdistää vahva kiertotalousosaaminen osaamiseen nuorten kanssa toimimisessa. – Kumpikaan organisaatio ei olisi yksin saanut aikaiseksi näin vaikuttavaa hanketta, Sarkkinen toteaa.

Hankkeen vaikuttavuus

  • Kiertotalouden edistäminen ja ympäristövaikutukset
  • Nuorten osaamisen kasvu ja vaikutukset työelämätaitoihin
  • Nuorten rohkeuden kasvaminen ja uusien ystävien saaminen
  • Vaikutukset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Ihmisiä Muuramesalin edustalla heiluttamassa Walesin lippua. Rewi visions -hankkeessa.
Hankkeessa tehtiin paljon kansainvälistä yhteistyötä. Kuvassa heiluvat Walesin ja Suomen liput Muuramesalin edustalla.

JyväsRiihen rahoittamissa hankkeissa on paljon inspiroivia tarinoita ja onnistumisia. Pienilläkin teoilla voi saada aikaan isoja muutoksia ja vaikuttavuutta. Vau, miten vaikuttavia hankkeita! – juttusarjassa esitellään JyväsRiiheltä rahoitusta saaneiden hankkeiden vaikuttavuutta.

Lisätietoja: Jyvässeudun 4H:n-sivuilta ja JAPA ry:n ReWitellen-käsikirjasta.
Teksti: Minna Karjalainen ja Anna Sarkkinen
Kuvat: Rewi Visions -hankekuvat

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta